The Nobel Prize The Nobel Prize Logo

Inspires Hope for a Better Future

Barack H. Obama, 44. prezydent Stanów Zjednoczonych, był w mocy na mniej niż osiem miesięcy, kiedy otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla za 2009 rok. W uzasadnieniu Komitet Noblowski pochwalił Obamę za jego „nadzwyczajne wysiłki na rzecz wzmocnienia międzynarodowej dyplomacji i współpracy między narodami”. Podkreślono również jego wsparcie – słowem i czynem – dla wizji świata wolnego od broni jądrowej.

Jeszcze przed wyborami Obama opowiadał się za dialogiem i współpracą ponad podziałami narodowymi, etnicznymi, religijnymi i politycznymi. Jako prezydent wezwał do nowego rozpoczęcia stosunków między światem muzułmańskim a Zachodem, opartych na wspólnych interesach oraz wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Zgodnie z obietnicą, którą złożył podczas swojej kampanii wyborczej, uruchomił plan wycofania amerykańskich sił okupacyjnych z Iraku.

W ciągu pierwszego roku sprawowania władzy prezydent Obama dał się poznać jako zdecydowany rzecznik praw człowieka i demokracji, a także jako konstruktywny zwolennik działań podejmowanych w celu wprowadzenia skutecznych środków walki z kryzysem klimatycznym. Jest to zgodne z jego apelem: „Teraz jest czas dla nas wszystkich, aby wziąć swoją część odpowiedzialności za globalną odpowiedź na globalne wyzwania”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.