Wciąż kłusowane dla kości słoniowej

Pomimo zakazu międzynarodowego handlu kością słoniową, słonie afrykańskie wciąż są kłusowane w dużych ilościach. Dziesiątki tysięcy słoni są zabijane każdego roku dla ich kłów z kości słoniowej. Kość słoniowa jest często rzeźbiona w ozdoby i biżuterię – Chiny są największym rynkiem konsumenckim dla takich produktów.
Zakaz międzynarodowego handlu został wprowadzony w 1989 roku przez CITES (Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem) po latach bezprecedensowego kłusownictwa. W latach 80. szacuje się, że zabijano 100 000 słoni rocznie, a w niektórych regionach tracono do 80% stad.
Zakaz pozwolił niektórym populacjom na odbudowę, zwłaszcza tam, gdzie słonie były odpowiednio chronione.
Ale w ostatnich latach nastąpił wzrost kłusownictwa i nielegalnego handlu kością słoniową, napędzany przez rosnący popyt w Azji, co doprowadziło do gwałtownego spadku liczby słoni leśnych i niektórych populacji słoni sawannowych.
Niedostateczna zdolność do zwalczania kłusownictwa, słabe egzekwowanie prawa i korupcja podważają wysiłki na rzecz powstrzymania kłusownictwa i handlu w niektórych krajach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.