Metacam Suspensie orală pentru pisici (Canada)

Prin împingerea pistonului înăuntru, goliți conținutul seringii pe hrană sau direct în gură.

Utilizarea următoarelor mărimi de flacon după prima deschidere se poate face după cum urmează:

3 ml: Utilizați în termen de 14 zile de la prima deschidere.

15 mL: Utilizare în termen de 6 luni de la prima deschidere.

Contraindicații

Metacam® Suspensie orală pentru pisici (0,5 mg/mL) nu trebuie administrat dacă se suspectează ulcerație gastrică sau intestinală sau hemoragie; dacă există dovezi de boală cardiacă, hepatică sau renală; sau dacă există dovezi de tulburare hemoragică sau hipersensibilitate individuală la produs. Nu se administrează concomitent, alte medicamente steroidiene sau antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), antibiotice aminoglicozidice sau agenți anticoagulanți. Pre-tratamentul cu alte medicamente antiinflamatoare steroidiene sau nesteroidiene (AINS) poate avea ca rezultat reacții adverse suplimentare sau crescute și, în consecință, trebuie respectată o perioadă fără tratament cu astfel de medicamente timp de cel puțin 24 de ore înainte de începerea tratamentului, în funcție de proprietățile farmacocinetice ale produselor utilizate anterior.

Atenționări: Trebuie acordată o atenție deosebită în ceea ce privește acuratețea dozării la pisici. Nu se va depăși doza indicată. Acumularea meloxicamului are loc atunci când se administrează o doză inițială de încărcare orală și este urmată de doze orale repetate cu Metacam® Suspensie orală pentru pisici.

Siguranța Metacam nu a fost evaluată la pisicile de reproducție, gestante sau care alăptează. În caz de supradozaj, trebuie inițiat un tratament simptomatic. Riscuri crescute de intoleranță la medicament pot apărea la pacienții deja debilitați. Evitați utilizarea la pisicile deshidratate, hipovolemice sau hipotensive din cauza riscului crescut de toxicitate renală. Animalele tratate cu meloxicam trebuie monitorizate pentru apariția reacțiilor adverse, deoarece susceptibilitatea variază în funcție de individ.

Toate pisicile trebuie să fie supuse unui istoric și unui examen fizic amănunțit înainte de inițierea unui tratament cu AINS. Atunci când este posibil, trebuie efectuate teste de laborator adecvate pentru a stabili datele de bază hematologice și biochimice înainte de administrarea oricărui AINS.

Dacă apar reacții gastrointestinale sau alte reacții adverse, tratamentul trebuie întrerupt imediat și trebuie solicitat sfatul unui medic veterinar (vezi Reacții adverse).

Utilizarea Metacam® Suspensie orală pentru pisici cu vârsta mai mică de 6 luni sau la animale bătrâne și slăbite poate implica riscuri suplimentare. Dacă utilizarea la astfel de animale nu poate fi evitată, poate fi necesară o doză redusă și un management clinic atent.

Atenție: A nu se păstra la îndemâna copiilor.

Reacții adverse

Ocazional au fost raportate reacții adverse tipice ale AINS, cum ar fi pierderea poftei de mâncare, vărsături, diaree, apatie și insuficiență renală. Aceste reacții adverse sunt în cele mai multe cazuri tranzitorii și dispar după încetarea tratamentului, dar în cazuri foarte rare pot fi grave sau fatale.

Deși nu sunt raportate toate reacțiile adverse, următoarele informații privind reacțiile adverse se bazează pe raportarea voluntară a experienței cu medicamente după aprobare de către medicii veterinari și proprietarii/îngrijitorii de animale de companie. Trebuie remarcat faptul că reacțiile adverse suspectate la medicamente enumerate aici reflectă raportarea și nu cauzalitatea. Categoriile de reacții adverse sunt enumerate în ordinea descrescătoare a frecvenței în funcție de sistemul organismului. În cazuri rare, moartea a fost asociată cu unele dintre aceste reacții adverse.

Sistemice: anorexie, letargie, moarte.

Gastrointestinale: vărsături, diaree.

Renale și urinare: tulburări renale, insuficiență renală, anomalii ale urinei. Dozarea repetată la pisici la doze mai mari decât cele recomandate în prezent a fost asociată cu insuficiență renală acută și deces.

Informații pentru proprietarii de pisici: Metacam® Suspensie orală pentru pisici (meloxicam) este un medicament antiinflamator nesteroidian (AINS) și, ca și în cazul altor medicamente din această clasă, pot apărea reacții adverse la animalele tratate. Cele mai frecvente reacții adverse raportate implică rinichii și tractul gastrointestinal. Simptomele tipice includ pierderea poftei de mâncare, depresie și vărsături. Este important ca în aceste situații să întrerupeți imediat tratamentul și să contactați medicul veterinar. În cele mai multe cazuri, reacțiile adverse sunt tranzitorii și dispar după încetarea tratamentului, dar în cazuri rare pot fi grave, în special dacă tratamentul nu este întrerupt. Consultați medicul veterinar.

Farmacocinetică: Atunci când Metacam® Suspensie orală pentru pisici este administrat în stare de repaus alimentar, concentrațiile plasmatice maxime sunt obținute după aproximativ 3 ore. Dacă pisica se află în stare de alimentație în momentul administrării, absorbția poate fi ușor întârziată. Aproximativ 97% din meloxicam este legat de proteinele plasmatice. Meloxicamul se găsește predominant în plasmă și este, de asemenea, un produs major de excreție biliară, în timp ce urina conține doar urme de compus parental. Meloxicamul este eliminat cu un timp de înjumătățire de aproximativ 24 de ore. Șaptezeci și nouă la sută din doza recuperată este eliminată în fecale și 21% în urină. S-a demonstrat că toți metaboliții majori sunt inactivi din punct de vedere farmacologic. Administrarea unei doze inițiale de încărcare orală de 0,1 mg/kg, urmată de doze orale repetate cu Metacam® Suspensie orală pentru pisici de 0,05 mg/kg a dus la acumularea meloxicamului în timp (peste 2 până la 7 zile).

Studii de siguranță: Studiile efectuate pe pisici care au primit meloxicam au demonstrat o sensibilitate mult mai mare la AINS decât la câini. Pisicile care au primit o doză subcutanată de Metacam 0,5% injectabil la 0,3 mg/kg sau 0,6 mg/kg, urmată de aceeași doză pe cale orală cu Metacam 1,5 mg/mL suspensie orală timp de 8 zile suplimentare (4 pisici pe grup) au prezentat o scădere a apetitului, tulburări gastrointestinale acute și tulburări circulatorii după ziua a 7-a. Necropsia (ziua 9) a confirmat ulcerația pilorică/duodenală legată de tratament și peritonita secundară.

Într-un al doilea studiu, pisicile au primit o doză subcutanată de Metacam 0,5% injectabil la 0,3 mg/kg sau 0,6 mg/kg, urmată de 0,1 sau 0,2 mg/kg pe cale orală timp de 9 zile suplimentare (patru pisici pe grup). O pisică din fiecare grup a fost în depresie clinică în ultima zi de tratament. La necropsie au fost observate ulcerații duodenale și peritonită secundară.

Un al treilea studiu a evaluat injecțiile subcutanate 1X, 3X și 5X (0,3 mg/kg) timp de 3 zile consecutive (6 pisici pe grup). Histopatologia a demonstrat o necroză papilară ușoară până la minimă în rinichi și o eroziune a mucoasei în grupurile 3X și 5X. Nu au fost observate modificări legate de tratament în grupul 1X.

Rețineți că, în studiile de mai sus, au fost utilizate Metacam 0,5% soluție injectabilă și Metacam 1,5 mg/mL suspensie orală.

Un al patrulea studiu de siguranță pe animale țintă a fost efectuat cu Metacam 0,5 mg/mL suspensie orală pentru pisici. Pisicile adulte (6 pe grup) au primit fie placebo, 0,1 mg/kg în prima zi urmată de 0,05 mg/kg, 0,3 mg/kg în prima zi urmată de 0,15 mg/kg sau 0,5 mg/kg în prima zi urmată de 0,25 mg/kg timp de 90 de zile. Singurele reacții adverse observate în grupul 1X au fost vărsături și diaree la o singură pisică în cinci ocazii, în două zile diferite. Incidența reacțiilor adverse gastrointestinale legate de tratament a crescut odată cu creșterea dozelor orale și a inclus vărsături, diaree și fecale melenice. Dovezile de ulcerații gastrointestinale au fost evidente la histopatologie la 1/6 pisici din grupurile 3X și 5X. Constatările servesc ca o reamintire a sensibilității pisicilor la reacțiile adverse ale AINS și a ferestrei terapeutice înguste a acestui grup de medicamente la această specie.

Un al cincilea studiu de toleranță a evaluat 14 zile de tratament fie cu placebo, fie cu 0,025 (0,5X), 0,05 (1X) sau 0,1 mg/kg (2X) din doza recomandată (4 pisici pe grup). Nu au fost observate diferențe semnificative între grupuri pentru niciunul dintre rezultatele clinice, biochimice sau patologice evaluate.

Studiu clinic de eficacitate pentru tulburări musculo-scheletice acute: Siguranța și eficacitatea clinică a Metacam® Suspensie orală pentru pisici (meloxicam) a fost evaluată la pisicile care sufereau de afecțiuni musculo-scheletice acute într-un studiu de teren multicentric, de non-inferioritate, controlat pozitiv, orbit, randomizat și multicentric.

În total, 120 de pisici (60 de pisici în fiecare grup de tratament) au fost incluse în studiu. Dintre pacienții care au finalizat studiul, 54 de pisici au fost tratate cu Metacam® Suspensie orală pentru pisici în doză de 0,1 mg/kg o dată în prima zi, urmată de o doză de 0,05 mg/kg o dată pe zi în următoarele patru zile, iar 58 de pisici au primit medicamentul de control pozitiv în doza aprobată timp de 5 zile consecutive.

Investigatorii au efectuat un examen clinic care a cuprins examinarea generală și examinarea specifică a sistemului musculo-scheletic la includere, în ziua 0 și la sfârșitul tratamentului (ziua 5). Aceste examinări au inclus consumul de hrană, comportamentul general, postura, evaluarea șchiopătărilor și a durerii la manipulare și măsurarea temperaturii rectale. În plus, la finalul tratamentului, investigatorul a evaluat eficacitatea generală și palatabilitatea tratamentului. Bolile membrelor, în special leziunile țesuturilor moi (contuzii) și afecțiunile articulare (entorse și luxații) cu o durată mai mică de 2 săptămâni au fost cele mai frecvent diagnosticate.

Variabila principală pentru evaluarea eficacității Metacam® Suspensie orală pentru pisici a fost modificarea față de valoarea inițială a scorului sumar clinic (Clinical Sum Score – CSS) calculat prin însumarea scorurilor unice de postură, șchiopătare și durere la manipulare. Modificarea față de valoarea inițială a fost de -4,3 în grupul Metacam® Suspensie orală pentru pisici și de -4,4 în grupul de control pozitiv. Pentru această variabilă primară, s-a demonstrat o non-inferioritate semnificativă a Metacam® Suspensie orală pentru pisici în comparație cu martorul pozitiv și, astfel, s-a dovedit eficacitatea.

Pentru fiecare parametru unic al CSS (postură, șchiopătare și durere la manipulare), precum și pentru parametrii secundari (aportul de hrană, comportamentul general și temperatura rectală), diferențele dintre cele două grupuri au fost foarte mici și nu s-a constatat nicio diferență semnificativă din punct de vedere statistic între cele două tratamente.

Cu toate acestea, s-a constatat că palatabilitatea Metacam® Suspensie orală pentru pisici a fost semnificativ mai bună (p< 0,001) decât palatabilitatea controlului pozitiv.

Au fost raportate evenimente adverse pentru 3 pisici tratate cu Metacam® Suspensie orală pentru pisici, niciuna dintre acestea nefiind clasificată ca fiind probabil legată de tratament. În grupul de control pozitiv, au fost raportate evenimente adverse la 3 pisici, dintre care două au fost clasificate ca fiind probabil legate de tratament.

Metacam® Suspensie orală pentru pisici, la o doză inițială de 0,1 mg/kg o dată în prima zi de tratament, urmată de o doză de 0,1 mg/kg în prima zi de tratament, urmată de o doză de 0,5 mg/kg.05 mg/kg o dată pe zi, timp de patru zile consecutive, la pisicile care suferă de o afecțiune musculo-scheletală acută, s-a dovedit a fi eficientă, sigură și ușor de administrat.

Stocare

Stocare la o temperatură mai mică sau egală cu 25°C.

Prezentare: Metacam® Suspensie orală pentru pisici se prezintă în flacoane de 3 și 15 ml, conținând 0,5 mg/mL de meloxicam.

.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.