5 saker du bör veta innan du lämnar in ett invaliditetsanspråk från Mutual of Omaha

Mutual of Omaha är en av landets största invaliditetsförsäkringsbolag och erbjuder både kort- och långtidsinvaliditetsförsäkringar till arbetsgivare och privatpersoner. Även om Mutual of Omaha inte är lika ökänt som UNUM eller MetLife har företaget fortfarande en betydande historia av att felaktigt avslå invaliditetsanspråk.

Om du är på väg att ansöka om förmåner eller lämna in ett överklagande hos Mutual of Omaha, gör dig redo för en kamp. I den här artikeln kommer våra handikappjurister att presentera dig för Mutual of Omaha, förklara några av deras taktik och diskutera hur du kan förbättra dina chanser att få kortsiktiga och långsiktiga handikappförmåner.

Möt Mutual of Omaha Insurance Company

Mutual of Omaha är ett Fortune 500-företag som har sålt försäkringsprodukter sedan 1909. Förutom långtids- och korttidsinvaliditetsförsäkringar erbjuder försäkringsbolaget livförsäkringar, långtidsvård, tilläggsplaner för Medicare och finansiella tjänster i alla 50 delstater. Under 2018 gjorde Mutual of Omaha mer än 3,5 miljarder dollar i intäkter.

Och även om försäkringsbolaget skryter med att det har ”lyssnat på våra kunder i mer än 100 år” skulle många som ansöker om handikappförsäkringsförmåner inte hålla med. En snabb sökning på nätet visar ett mönster av klagomål i ond tro där företaget utnyttjade sin kunskap och makt för att orättvist neka förmåner.

Differentierade lagar kan gälla för ditt invaliditetsanspråk beroende på om det är arbetsgivarfinansierat eller en privat försäkring

Många som ansöker om invaliditetsersättning inser inte att olika lagar gäller för olika typer av invaliditetsförsäkringsanspråk. De lagar som gäller kommer att rama in hela din kravprocess, inklusive när du kan lämna in en stämningsansökan och hur mycket du kan få i skadestånd.

Om din Mutual of Omaha-policy är en anställningsförmån är det troligen en federal lag som kallas ERISA (Employee Retirement Income Security Act of 1974) som gäller för ditt krav. Enligt ERISA måste du följa en strikt överklagandeprocess i två steg.

Om Mutual of Omaha avslår din ansökan om långtids- eller korttidsinvaliditetsförmåner måste du först ”uttömma dina administrativa möjligheter” genom att göra ett överklagande på försäkringsbolagsnivå. Under denna tid kan du lämna in ytterligare bevis som stöder ditt krav.

Du kan inte lämna in en ERISA-stämning förrän försäkringsbolaget har slutfört sin administrativa process och utfärdat ett slutgiltigt beslut. Vid den tidpunkten kan du lämna in ett klagomål i federala domstolar. Det finns dock begränsningar:

  • Du kan inte ge domaren fler bevis
  • Juryprocesser är inget alternativ
  • Du kan inte kräva ersättning för ett avslag i ond tro från Mutual of Omaha

Om du inte är säker på om ERISA är tillämplig på ditt invaliditetsförsäkringsanspråk bör du omedelbart tala med en erfaren invaliditetsadvokat.

Om du däremot har köpt din korttids- eller långtidsinvaliditetsförsäkring privat eller om du omfattas av en ”kyrklig plan” är det delstatslagstiftningen som gäller för dina anspråk. Om så är fallet och du befinner dig i Illinois kan du lämna in en stämningsansökan så snart Mutual of Omaha nekar ditt anspråk; du behöver inte göra ett överklagande på försäkringsbolagsnivå.

Viktigare är att du i ett anspråk enligt delstatslagstiftningen kan:

  • Begära en rättegång med jury
  • Föra fram nya och väsentliga bevis under din rättsprocess
  • Föra in försäkringsanspråk på grund av oseriös försäkring mot Mutual of Omaha

RELATERAT: Du måste noggrant utvärdera villkoren för din invaliditetsförsäkringsplan

Din rätt till förmåner från invaliditetsförsäkringen beror på villkoren i ditt planeringsdokument. När du eller din arbetsgivare köpte försäkring från Mutual of Omaha ingick ni ett avtal med försäkringsgivaren. Försäkringsbolaget behöver bara betala ut dina förmåner om du uppfyller de krav som anges i ditt avtal.

Ditt plandokument och den mer lättlästa sammanfattande planbeskrivningen kommer att beskriva kraven, som kan innefatta specifika väntetider, definitioner av invaliditet, överklagandeförfaranden och tidsfrister för inlämning av ansökningar. Om du inte förstår dessa regler redan från början av din ansökan har du en betydande nackdel och kan göra kostsamma misstag. När du samarbetar med en invaliditetsadvokat från vårt team kommer vi att noggrant granska ditt plandokument och hjälpa dig att förstå dessa frågor.

Var på jakt efter förseningar och andra skrupellösa taktiker

Försäkringsbolag är vinstdrivande företag som bryr sig mer om sina aktieägare än om ditt välbefinnande. Vissa försäkringsbolag erbjuder till och med sina anställda bonusar om de avslår ansökningar om invaliditetsförsäkring. Många företag tror att om de gör ansöknings- och överklagandeprocessen svår, kommer ett stort antal människor att bli frustrerade och ge upp.

För att försöka få dig att ge upp använder försäkringsjusterare ibland fördröjningstaktik som bromsar upp ditt anspråk till stillastående. Justeraren kan göra ingenting under en lång tid och hävda att de väntar på medicinska journaler och annan information. Andra gånger kan försäkringsbolagets anställda ignorera dina telefonsamtal och brev och hålla dig i ovisshet om vad som händer med ditt anspråk. Ännu värre är att anställda på vissa bolag ger vilseledande information, anlitar privata utredare för att spåra alla dina rörelser och skickar dig till partiska medicinska granskare för så kallade ”oberoende” medicinska undersökningar.

Om du får en rundgång från Mutual of Omaha är det en bra idé att rådgöra med en erfaren invaliditetsförsäkringsadvokat på Bryant Legal Group. Vi har hanterat alla dessa strategier (och fler), och vi kan hjälpa dig att hantera ditt krav och skydda dina rättigheter.

RELATERAT:

Förbered dig på en kamp och bygg upp dina bevis

Likt de flesta försäkringsbolag nekar Mutual of Omaha fler kort- och långtidsinvaliditetsanspråk än de godkänner. Du ska alltså inte utgå från att Mutual of Omaha kommer att betala ut dina förmåner, även om du har en till synes stark invaliditetsförsäkringsanspråk.

För att ge dig själv en bättre chans att få de förmåner du förtjänar bör du tillhandahålla övertygande bevis till försäkringsbolaget, bland annat medicinska journaler, detaljerade brev från dina läkare och ditt medicinska team, utvärderingar av funktionsförmågan och andra uppgifter. Det är särskilt viktigt att tillhandahålla denna information tidigt i ett ERISA-anspråk eftersom du inte kommer att kunna lämna in fler bevis när ditt administrativa överklagande väl är avslutat.

Ta inte ”nej” som svar förrän du konsulterat en advokat för invaliditetsförsäkring

Som vi nämnde tidigare tenderar försäkringsbolagen att avslå de flesta invaliditetsförsäkringsanspråk, även giltiga sådana. Anta inte att Mutual of Omaha fattade rätt beslut när de avslog ditt krav. Ofta upptäcker våra advokater att försäkringsjusteraren gjorde misstag och misstolkade bevisen.

Sedan du får ett avslag på korttids- eller långtidsinvaliditetsförmåner bör du kontakta Bryant Legal Group om du befinner dig i närheten av Chicago, eller en annan respekterad advokatbyrå för invaliditetsförsäkringar i ditt område. Vi kan hjälpa dig att förstå dina juridiska alternativ och börja bygga upp din överklagandestrategi.

Bryant Legal Group: Om du har frågor om en långvarig eller kortvarig invaliditetsanspråk hos Mutual of Omaha kan handikappadvokaterna på Bryant Legal Group hjälpa dig. Vi är en av Illinois främsta advokatbyråer för invaliditetsförsäkringar och vi erbjuder exceptionell service och praktiska råd. För att boka en kostnadsfri konsultation med en advokat från vårt team, ring oss på 312-561-3010 eller använd vårt snabba och enkla kontaktformulär online.

Deloitte. (2018). Lagstadgade finansiella rapporter per och för de år som slutade den 31 december 2018 och 2017, tilläggsbilagor per och för det år som slutade den 31 december 2018 samt oberoende revisionsberättelser. Omaha, NE: Mutual of Omaha. Hämtad från https://cdn.mutualofomaha.com/documents/mutualofomaha/pdf/mutual-sap-2018-report.pdf?_ga=2.193367085.1000631428.1589227957-601081206.1576183920

Innehållet som tillhandahålls här är endast i informationssyfte och ska inte tolkas som juridisk rådgivning i något ämne.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.