Abkortning för kapten: Vad är det och hur används det i en mening?

Vad är förkortningen för kapten?

Det finns olika sätt att förkorta ordet kapten, och vart och ett beror på graden.

Till exempel;

Kust- och flottans grader 0-6 CAPT (stor bokstav)

Armé CPT (stor bokstav)

Flygvapnet och marinkåren Capt (blandad bokstav)

Vad betyder ordet kapten?

Enligt Wikipedia är kapten en titel för en befälhavare för ett militärt förband, fartyg, flygplan, rymdfarkoster eller andra fartyg. Han/hon är också befälhavare för en hamn, en brandkår, en polismyndighet eller ett valområde.

Det är en militär rang i arméerna, den amerikanska flottan eller kustbevakningen. I detta fall är en kapten samma rang som en officer som kommenderar ett infanteri, ett fartyg, ett artilleribatteri, en underofficer eller en liknande distinkt enhet.

En kapten ska dock inte förväxlas med en ledande sjöman eller korpral (CPO) som är en underofficer (NCO).

I Förenta staternas väpnade styrkor är han en befälsman som motsvarar en fältkommendör av ett soldatkompani eller ett batteri i en artilleribataljon.

En viceamiral har högre rang och motsvarar en flygmarskalk eller generallöjtnant.

Skriftsstrukturen i Förenta staternas kustbevakning är Chief warrant officer (cwo2, cwo4 eller cwo3).

Andra grader är: brigadgeneral (brig gen), chief petty officer, second lieutenant, sergeant major (Sgt Maj), staff sergeant, master sergeant och, airman first class.

Det engelska lexikonet definierar en kapten som en person som är chef för eller har auktoritet över andra. Han kallas också för huvudledare.

Han/hon är en officer som i de flesta arméer har högre rang än förste löjtnant och lägre än en generalmajor (Maj Gen).

I den amerikanska flottan är han en officer med rang över en kommendörkaptenlöjtnant och under en konteramiral eller en commodore.

En kapten är också en militär ledare medan han inom polisen är en officer med högre rang än överstelöjtnant (lt col) men som ligger under en inspektör.

Cambridge dictionary definierar en kapten som en ledare för ett idrottslag, ansvarig för ett fartyg eller ett flygplan. Han/hon är också en officersgrad i den brittiska armén eller flottan eller amerikanska flygvapnet, marinkåren, kustbevakningen eller amerikanska polis- och brandkåren.

Som verb betyder det att leda eller vara befälhavare för ett fartyg, en militärgrupp eller ett flygplan.

Den amerikanska ordboken definierar kapten som en marinofficer av hög rang som står över en befälhavare eller en militärofficer av medelhög rang och över en löjtnant.

Han är en person som ansvarar för ett fartyg eller flygplan, en officer i en polis- eller brandkår och han kan också vara ledare för ett idrottslag.

Användningar av titeln kapten

Här är några av de sätt på vilka ordet kapten kan användas.

Naval – Han är är en befälsgrad i flottan.

Nautisk – En licensierad sjöman som lagligen har befälet över ett fartyg eller en annan typ av fartyg

Airlines – En högre officer som lagligen har befälet över ett flygplan eller den befälhavande piloten.

Fire captain – en officer i en brandkår

Police captain – en officer i en polisorganisation

Group Captain – en högre befattningshavare i United States Air Force( USAF)

Industry – en företagsledare

I Storbritannien är en Captain of the Port den som är ansvarig

Historia och ursprung av ordet Captain

Enligt Wikipedia, ordet kapten härstammar från det grekiska ordet katepano som latiniserades till capetanus/catepan. Resultatet blev ordet caput som betyder huvud.

Ordet caput hybridiserades för att ge upphov till det engelska ordet captain. Rötterna till ordet kapten kan därför spåras till det latinska ordet capit.

I USA förekom graden kapten för första gången i den kontinentala armén under revolutionskriget. Han var en officer som ansvarade för ett kompani av soldater.

Han tilldelades en eller flera löjtnanter beroende på kompaniets storlek. Kaptenens uppdrag skulle löpa ut i slutet av ett visst militärt fälttåg.

I krig använde den kontinentala flottan graden kaptenlöjtnanter tillsammans med en seglande befälhavare tilldelades fartyget. En kapten i flottan motsvarade en överste i armén.

Synonymer

Huvud

Skeppare

Ledare

Chief

Boss

Boss

Kommendör

Ledare för laget

.

Lead

Webbexempel

”Armén tillkännagav på torsdagen namnen på de officerare som valts ut för befordran till kapten i arméns tävlingskategorier.”

https://www.armytimes.com/news/your-army/2019/08/08/army-announces-captain-selections-for-promotion/

”President Donald Trump välkomnade sin nya högsta militära rådgivare under en regnig ceremoni i Virginia i måndags, men händelsen kommer kanske att bli mest ihågkommen för ett rörande ögonblick som presidenten och hans nationella säkerhetsgrupp delade med en handikappad armékapten.”

https://abcnews.go.com/Politics/trump-embraces-disabled-army-captain-performance-god-bless/story?id=65958374

”Nicos Metaxas, en 35-årig kapten i nationalgardet, ska ha skrikit när en åklagare i Nicosia läste upp anklagelserna mot honom, innan han bad om ursäkt för sina ”avskyvärda brott” – som beskrivs som de värsta grymheterna under fredstid som utövats mot kvinnor på Medelhavsön.”

https://www.theguardian.com/world/2019/jun/24/cypriot-army-captain-police-officials-search-for-possible-bodies-of-victims-of-the-suspected-serial-killer-nikos-metaxas-metaxas-pleads-guilty-to-killing-five-women-and-two-girls

”Att vara kapten är en av de bästa rollerna du kan ta på dig på universitetet, och i livet i allmänhet, eftersom det lär dig att vara en mentor, en lagspelare och hur man leder andra och hjälper dem att förbättra sig. Det är en tuff roll – du måste betona lagets behov framför personliga preferenser, balansera personligheter och hålla folk inspirerade under en period av dåliga prestationer.”

https://experience.city.ac.uk/case-study/being-captain-teaches-you-how-be-mentor-team-player-and-how-lead-others-and-help-them

”Den pojke och den flicka som vann kaptensvalet för St Joseph’s Primary School Merewether med överväldigande majoriteter degraderades till vicekaptener, i ett beslut som har betecknats som ”upprörande” av vissa föräldrar.”

https://www.newcastleherald.com.au/story/2649804/controversy-after-school-election-votes-overlooked/

”Även om Harry kanske inte var den mest dekorerade eleven utmärkte han sig inom idrotten och tävlade i skolans cricket-, polo- och rugbylag, vilket ledde till att han blev House Captain of Games.”

https://www.insider.com/inside-prince-harry-eton-college-dorm-room-with-portrait-of-princess-diana-2018-8#harrys-studies-attracted-controversy-in-2005-when-a-former-teacher-said-she-helped-the-royal-cheat-in-his-a-level-art-course-because-he-was-a-weak-student-both-the-prince-and-eton-denied-the-claims-3

”När hon var 17 år gammal började kapten Bennett som däckskadett på sitt hemöns skepp RMS St. Helena – ett fraktfartyg som transporterar livsviktiga förnödenheter till den avlägsna ön.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.