Adult ADHD:

Getty

ADHD för vuxna, eller uppmärksamhetsstörning, är ett komplext tillstånd som kan påverka alla aspekter av ditt liv. Därför bör alla vuxna ADHD-patienter följa unika behandlingsplaner som är skräddarsydda för deras specifika behov. Men din primärvårdsläkare kanske inte har all information du behöver för att hantera din vuxna ADHD på ett framgångsrikt sätt. Det är där specialister kommer in: en ADHD-specialist för vuxna, som kallas psykiater, har rätt kompetens och insikt för att hjälpa dig att behålla kontrollen över din ADHD för vuxna. Här är varför:

En psykiatriker är en läkare som specialiserar sig på att behandla sjukdomar relaterade till din mentala hälsa. Din psykiska hälsa är involverad i många aspekter av mänsklig hälsa, så psykiatriker måste utbilda sig omfattande för att behärska detta studieområde. En psykiatriker har expertis i att behandla ADHD hos vuxna och andra tillstånd som är relaterade till psykisk hälsa.

Alla läkare genomför ett utbildningsprogram som kallas residens efter att de har avslutat läkarutbildningen. Under sin AT-tjänstgöring förvärvar psykiatriker under utbildning viktiga kliniska färdigheter under överinseende av erfarna psykiatriker. De har bland annat patienter med ADHD hos vuxna och andra psykiska störningar. I slutet av utbildningen är dessa läkare berättigade att avlägga en examen för att bli styrelsecertifierade psykiatriker. Leta efter en läkare som är styrelsecertifierad i psykiatri så vet du att du träffar en expert.

En psykiatriker slutar aldrig att lära sig om ADHD hos vuxna.

För att bibehålla sina styrelsecertifieringar måste psykiatriker följa med i den nya utvecklingen inom sitt område. De måste genomföra fortbildning och förnya sina medicinska licenser med några års mellanrum, beroende på i vilken stat de praktiserar och andra faktorer. Genom att följa dessa krav håller sig styrelsecertifierade psykiatriker uppdaterade om nya behandlingar och upptäckter om de mekanismer som är inblandade i ADHD hos vuxna, så att de sedan kan ge sina patienter insiktsfulla, välinformerade och uppdaterade behandlingsplaner.

En psykiatriker har stor erfarenhet av att behandla ADHD hos vuxna.

Psykiatriker ser en större volym och koncentration av patienter med ADHD hos vuxna, och har därför större erfarenhet av att behandla tillståndet framgångsrikt. Eftersom de träffar många patienter med ADHD hos vuxna kan de till sin akademiska och kliniska utbildning lägga till kunskap om sjukdomen från den verkliga världen. De kan använda nya tekniker för att fastställa den bästa behandlingsplanen, har en djupare förståelse för hur ADHD hos vuxna påverkar ditt dagliga liv, delar med sig av insikter om hur man effektivt genomför livsstilsförändringar och känner igen symtom som en allmänläkare kanske missar, bland andra färdigheter.

En psykiater är en lagspelare.

Psykiatriker arbetar med team av andra vårdgivare som behandlar patienter med ADHD hos vuxna och kan koppla samman patienter med terapeuter, kostrådgivare, livscoacher och andra experter på hantering av ADHD hos vuxna. Att arbeta med ett team kan hjälpa patienterna att ta itu med alla aspekter av tillståndet och säkerställa framgång.

Det är lätt att hitta rätt psykiatriker för dig.

Det finns tusentals psykiatriker i USA, så hur vet du vilken läkare som är rätt för dig? Genom att söka på Healthgrades.com kan du identifiera den bästa psykiatern som kan hjälpa dig att hantera din ADHD hos vuxna på ett framgångsrikt sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.