Allergier

Allergiska reaktioner på Stevia

Under 2010 granskade Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) litteraturen för att avgöra om det fanns någon anledning till oro när det gällde steviaplantans potentiella allergiframkallande egenskaper.1 Då drog granskarna följande slutsats: ”Steviolglykosider är inte reaktiva och metaboliseras inte till reaktiva föreningar, därför är det osannolikt att de steviolglykosider som utvärderas i sig själva skulle orsaka allergiska reaktioner när de konsumeras i livsmedel. Dessutom har steviabladen en lång historia av användning som livsmedelsingrediens i ett antal länder och det finns inga andra publicerade rapporter om allergiska reaktioner hos vare sig friska eller allergiska populationer. ”1 En grupp experter genomförde nyligen en omfattande sökning i den vetenskapliga litteraturen för att kartlägga alla tillgängliga uppgifter om allergiska reaktioner efter konsumtion av steviaextrakt eller höggradigt renade steviolglykosider.2 Forskarna konstaterade att överkänslighetsreaktioner mot stevia, oavsett form, är sällsynta och att de få fall som dokumenterats rapporterades innan produkter med hög renhetsgrad lanserades på marknaden 2008. Det har inte förekommit några rapporter om steviarelaterad allergi i litteraturen sedan 2008, vilket fick forskarna att dra slutsatsen att det inte finns några underbyggda vetenskapliga bevis för att stödja påståenden om att steviolglykosider är allergiframkallande, och att det inte heller finns några bevis för att stödja varningsmeddelanden till konsumenter om allergi mot högrenade steviaextrakt.

En del kanske är oroliga för att genetiskt modifierade grödor eller ”GMO” orsakar allergier. Det finns inga avgörande vetenskapliga bevis för att nya eller nya allergener förekommer i genetiskt modifierade grödor jämfört med icke genetiskt modifierade grödor. Det är dock värt att påpeka att steviaplantor inte är genetiskt modifierade, och de högrenliga steviabladsextrakt som godkänts för användning i livsmedel och drycker runt om i världen är icke-GMO-sötningsingredienser.

Sammantaget visar uppgifterna att det inte bör finnas några farhågor om potentiell allergiframkallande effekt efter steviakonsumtion. För mer information om hur stevia odlas, se avsnittet om steviaodling.

  1. EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources (ANS); Scientific Opinion on safety of steviol glycosides for the proposed uses as a food additive. EFSA Journal 2010;8(4):1537. . Tillgänglig på: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1537.
  2. Urban, Jonathan D., Michael C. Carakostas och Steve L. Taylor. ”Steviolglykosidernas säkerhet: Är högrenade steviolglykosid-sötningsmedel livsmedelsallergener?”. Food and Chemical Toxicology 75 (2015): 71-78. Tillgänglig på: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691514004785.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.