Antibiotika: Fördelar och nackdelar

Antibiotika har varit ett effektivt behandlingsmedel inom den moderna medicinen sedan 1940-talet. De ger försvar mot olika sjukdomar och infektioner och räddar till och med liv. Antibiotika har rapporterats kunna förebygga och bota en rad milda till allvarliga sjukdomar och besvär genom att eliminera bakterier och förhindra deras tillväxt.

Det finns dock många fall där antibiotika blir ineffektiva och faktiskt kan skada kroppen i stället för att läka den. Detta beror på olika faktorer som svårighetsgrad, vilken typ av sjukdom eller virus man har samt andra mediciner som tas. Nedan följer några av de viktigaste för- och nackdelarna:

Hög effektivitet – Antibiotika är effektiva och kan bota många infektioner och sjukdomar, från enkla till komplicerade infektioner och sjukdomar.

Låg kostnad – De är överkomliga, vilket gör dem till ett populärt botemedel bland individer från alla samhällsklasser.

Förhindrar kirurgi – De hjälper till att bota allvarliga problem och förhindrar att de blir komplicerade. Detta bidrar i sin tur till att undvika operationer.

Kirurgiska fall – Under en operation används olika instrument och snitt görs vilket ökar möjligheterna till infektioner. Antibiotika hjälper till att minska risken för infektioner.

Förhindrar sjukdomsprogression – Att ta antibiotika hjälper till att minska risken för att infektioner och sjukdomar blir allvarliga och komplicerade. Det hindrar sjukdomen från att utvecklas och orsaka mer skada. Genom att ta antibiotika kan du minska risken för att en vanlig förkylning utvecklas till lunginflammation.

Konsekvenser av antibiotika

Resistensutveckling – Det största problemet med antibiotika är överanvändning – bakterierna kan utveckla en resistens mot det antibiotikum som används. När bakterierna väl utvecklar en resistens kan det leda till allvarliga problem i framtiden om de inte behandlas på rätt sätt.

Allergiska reaktioner – Detta är också en stor nackdel med att använda antibiotika. Även om de flesta allergiska reaktioner vanligtvis är milda kan de i vissa fall bli allvarliga. De milda allergiska reaktionerna inkluderar illamående och feber men i extrema fall kan det även orsaka dermatit.

Diarré – Många antibiotika orsakar diarré. Detta sker på grund av kompositionsförändringar av mikrobiella arter i dina tarmar. Det kan öka mängden skadliga bakterier som Clostridium difficile som resulterar i diarré.

Reaktion med preventivmedel – Det har rapporterats att antibiotika kan interferera med preventivmedel eller p-pillrets funktion och minska effekten av dessa piller. Detta resulterar i att p-piller misslyckas i vissa scenarier. Ett flertal studier har dock påpekat att denna risk är cirka 1 %.

Reaktion med alkohol – Antibiotikas effektivitet påverkas inte alltför mycket av måttliga mängder drickande, även om det minskar effektiviteten i vissa antibiotika. Det orsakar dock många biverkningar med högre mängd alkohol.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.