Ashlar

Denna artikel kan vara förvirrande eller oklar för läsarna. Hjälp till att förtydliga artikeln. Det kan finnas en diskussion om detta på diskussionssidan. (Februari 2021) (Lär dig hur och när du tar bort det här mallmeddelandet)

Ashlar (/ˈæʃlər/) är finfördelad (huggen, bearbetad) sten, antingen en enskild sten som bearbetades tills den blev fyrkantig eller den struktur som byggdes av den. Ashlar är den finaste stenmurenheten, i allmänhet rektangulär kubisk, omnämnd av Vitruvius som opus isodomum, eller mer sällan trapezoidal. Eftersom stenarna är exakt huggna ”på alla ytor som gränsar till andra stenar” kan man göra mycket tunna fogar mellan blocken, och stenens synliga yta kan vara stenbrottsbeklädd eller ha en mängd olika behandlingar: verktygsbearbetad, glatt polerad eller putsad med ett annat material för att få en dekorativ effekt.

Torrt asfaltmurverk lagt i parallella lager på en inkavägg vid Machu Picchu

Asfaltmurverk norra gaveln på Banbury Town Hall, Oxfordshire

Ashlar polygonalt murverk i Cuzco, Peru

Stenbrottsbeklädd röd Longmeadow-sandsten i slumpmässig kvadersten specificerades av arkitekten Henry Hobson Richardson för North Congregational Church (Springfield, Massachusetts, 1871). Även om varje block huggits med stor precision på de intilliggande sidorna, lämnades den yttre sidan obearbetad som när den togs ut ur stenbrottet. Blocken lades slumpmässigt utan kontinuerliga lager eller vertikala och horisontella fogar.

En sådan dekorativ behandling består av små spår som åstadkoms med hjälp av en metallkam. Denna dekoration, som i allmänhet endast används på mjukare ashlarsten, är känd som ”mason’s drag”.

Ashlarsten står i kontrast till murbruksmurverk, som använder sig av oregelbundet formade stenar, ibland minimalt bearbetade eller utvalda för liknande storlek, eller båda. Ashlar är besläktad men skiljer sig från annat stenmurverk som är fint bearbetat men inte fyrkantigt, såsom kurvlinjigt och polygonalt murverk.

Ashlar kan vara coured, vilket innebär långa horisontella lager av stenblock som är lagda parallellt och därför med kontinuerliga horisontella fogar. Ashlar kan också vara slumpmässiga, vilket innebär att stenblocken läggs med avsiktligt avbrutna lager och därmed avbrutna fogar både vertikalt och horisontellt. I båda fallen används i allmänhet ett fogmaterial, t.ex. murbruk, för att binda ihop blocken, även om torra stenblock, metallband och andra metoder för montering har använts. Den torra ashlarkonstruktionen i inkaarkitekturen i Cusco och Machu Picchu är särskilt fin och berömd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.