AT&T betalar 60 miljoner dollar för att lösa FTC:s anklagelser om att företaget vilselett konsumenter med löften om obegränsad data

AT&T Mobility, LLC, kommer att betala 60 miljoner dollar för att lösa tvisten med Federal Trade Commission om anklagelser om att den trådlösa leverantören vilselett miljontals av sina smartphone-kunder genom att ta betalt för ”obegränsade” dataplaner samtidigt som deras datahastigheter sänktes.

I ett klagomål som lämnades in 2014 hävdade FTC att AT&T inte på ett adekvat sätt informerade sina kunder med obegränsade dataplaner om att AT&T, om de uppnår en viss mängd dataanvändning under en viss faktureringscykel, skulle sänka – eller ”strypa” – deras datahastigheter till den grad att många vanliga mobiltelefonapplikationer, t.ex. webbsurfning och videoströmning, blev svåra eller nästan omöjliga att använda.

”AT&T lovade obegränsat med data – utan förbehåll – och misslyckades med att hålla det löftet”, säger Andrew Smith, chef för FTC:s byrå för konsumentskydd. ”Det verkar självklart, men det tål att upprepas att Internetleverantörer måste informera människor om eventuella begränsningar av den utlovade hastigheten eller datamängden.”

FTC hävdade att trots AT&T:s otvetydiga löften om obegränsad datamängd började företaget 2011 att strypa datahastigheterna för sina kunder med obegränsad datamängd efter att de hade använt så lite som 2 gigabyte data under en faktureringsperiod. AT&T:s påstådda metoder påverkade mer än 3,5 miljoner kunder i oktober 2014, enligt FTC:s klagomål.

Efter att AT&T hade ifrågasatt om FTC hade behörighet att väcka talan, beslutade den amerikanska appellationsdomstolen Ninth Circuit U.S. Court of Appeals 2018 att FTC hade behörighet och befogenhet att ifrågasätta företagets marknadsföring av mobila datatjänster, vilket gjorde det möjligt för kommissionen att gå vidare med sitt ärende.

Som en del av förlikningen förbjuds AT&T att ge någon utfästelse om hastigheten eller mängden mobil data, inklusive att den är ”obegränsad”, utan att avslöja några materiella begränsningar av hastigheten eller mängden data. Uppgifterna måste vara framträdande, inte begravda i finstilt text eller dolda bakom hyperlänkar. Om en AT&T-webbplats till exempel annonserar en dataplan som obegränsad, men AT&T kan sänka hastigheten efter att konsumenterna har nått ett visst datatak, måste AT&T tydligt och klart upplysa om dessa begränsningar.

De 60 miljoner dollar som AT&T betalat som en del av förlikningen kommer att deponeras i en fond som företaget kommer att använda för att ge partiella återbetalningar till både nuvarande och tidigare kunder som ursprungligen hade tecknat sig för obegränsade planer före 2011 men som begränsades av AT&T. Berörda konsumenter behöver inte lämna in någon ansökan om återbetalning. Nuvarande AT&T-kunder kommer automatiskt att få en kredit på sina räkningar, medan tidigare kunder kommer att få checkar på det återbetalningsbelopp de är skyldiga.

Kommissionen röstade för att godkänna det stipulerade slutliga beslutet med 4-0-1. Kommissionsledamot Rebecca Kelly Slaughter var utesluten. Kommissionär Rohit Chopra gjorde ett uttalande i ärendet. FTC lämnade in det stipulerade beslutet till US District Court for the Northern District of California, San Francisco Division.

NOTAT: Stipulated final orders have the force of law when approved and signed by the District Court judge.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.