Enzymaktivitetsanalyser

Enzymaktivitetsanalyser

Med många års erfarenhet av design och tillverkning av aktiva enzymer erbjuder Creative Biolabs professionella tjänster för olika typer av enzymaktivitetsanalyser för att tillgodose de särskilda kraven från våra globala kunder. Vi är specialiserade på en mängd olika proteinenzymer, såsom fosfataser, proteinkinas, proteaser, transferaser, peptidas och andra enzymer.

Enzymets betydelse

Majoriteten av katalyserande biologiska processer utförs av enzymer som är en stor kategori av biomolekyler. Enzymer fyller en mängd olika funktioner inuti levande organismer. Enzymer är avgörande för metaboliska processer, cellulär signalering och reglering, celldelning och apoptos och så vidare. Dessutom spelar enzymatiska reaktioner viktiga roller vid kemiska modifieringar och posttranslationella modifieringar av molekyler eller proteiner. Dessa modifieringar omfattar fosforylering, myristoylering, glykosylering, acylering och glykolytisk nedbrytning samt reduktiva processer.

Betydelsen av enzymaktivitetsanalyser

Enzymaktivitetsanalyser är laboratoriemetoder för att mäta enzymatisk aktivitet. De är avgörande för studiet av enzymkinetik och enzymhämning. Det finns tre typer av enzymenheter för att detektera enzymaktivitet, inklusive enzymaktivitet, specifik aktivitet och relaterad terminologi. Dessutom kan bestämning av enzymaktivitet stödja utvecklingen av en ständigt växande portfölj av analyser och underlätta förståelsen av enzymets roll i fysiologiska processer.

Creative Biolabs har en rik erfarenhet av olika enzymaktivitetsanalyser. Forskarna på Creative Biolabs är övertygade om att de kan tillhandahålla omfattande tjänster för enzym- och proteinforskning. Vi erbjuder mångsidiga testmetoder för att mäta enzymaktiviteten och många enzymer kan testas på anpassade sätt. Dessa metoder omfattar bl.a. följande:

 • Spektrofotometriska metoder
 • Fluorescensmetoder
 • Manometriska metoder
 • Elektrodimetriska metoder
 • .

 • Polarimetriska metoder
 • Kromatografiska metoder
 • Provtagningsmetoder

Aktuellt, enzymer har blivit attraktiva mål för läkemedelsbehandling eftersom dysreglerad enzymaktivitet kan leda till sjukdom. Enzymaktivitetsanalyser kan få stor betydelse för utveckling av nya läkemedel och klinisk terapi. I kombination med vår toppmoderna teknik och våra anläggningar erbjuder Creative Biolabs kostnadseffektiva och mycket känsliga tjänster för forskning om enzymaktivitet. Våra tjänster för enzymaktivitetsanalyser omfattar:

 • Kinetisk utvärdering av enzymaktivitet och hämning
 • Hämmarscreening
 • Substratprofilering som analyserar enzymernas selektivitet
 • Reversibilitet av enzymhämning, etc.

Creative Biolabs erbjuder lämpliga aktivitetsanalyser för nästan varje klass av enzymer och tillhandahåller tjänster av högsta kvalitet. För mer detaljerad information är du välkommen att kontakta oss eller skicka en förfrågan direkt till oss.

Alla listade skräddarsydda tjänster & produkter är endast avsedda för forskningsändamål, inte avsedda för farmaceutiska, diagnostiska, terapeutiska eller någon in vivo mänsklig användning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.