Folder Access Denied, you require permission from SYSTEM: Unable to delete old windows folder

Det här felet liknar följande fel som behandlades igår ”You require permission from trusted installer: How to delete or rename files protected by Trusted Installer”, eftersom det skyddar Os från olagliga handlingar som obehörig åtkomst till och ändringar av dessa filer. För ett liknande problem, se hur du löser ”Error 740: Det krävs höga behörigheter för att köra DISM”. Se även Mappåtkomst nekad, du behöver tillstånd från SYSTEM: Unable to delete old windows folder. Du kan ha stött på det här felet också, det är absolut därför du är här! När du försöker ta bort eller byta namn på vissa mappar i Windows 10 får du följande fel ”Folder Access Denied: you require permission from SYSTEM to make changes to this folder. Vänligen se den här felsökningsguiden för hur dessa fel löstes. Felkod: 0x80070035: Om du är säker på att du behöver ta bort en mapp med nekad åtkomst och meddelandet ”Du behöver tillstånd från SYSTEM för att göra ändringar i den här mappen” följer du de steg som beskrivs nedan.

Högerklicka på mappen,
– Välj ”Egenskaper” från kontextmenyn
– Välj fliken ”Säkerhet” för att komma åt NTFS-behörigheterna och
– Klicka på knappen ”Avancerat”

På sidan ”Avancerade säkerhetsinställningar”
– Du måste klicka på länken Ändra enligt nedanstående för att ändra äganderätten till mappen.

Nästan måste du ge dessa rättigheter till administratören eller ett specifikt användarkonto. I mitt fall ”Christian”.

Klicka på Kontrollera namn för det objekt som ska identifieras. Windows kommer automatiskt att kontrollera och komplettera det fullständiga objektsnamnet som visas nedan

I det här fönstret måste du också välja alternativet ”replace ownership on subcontainers and object” (ersätt äganderätt på underbehållare och objekt) på sidan Advanced Security Settings (Avancerade säkerhetsinställningar) för att ta kontroll över undermapparna i mappen
– Klicka bara på kryssrutan som visas nedan.

Klicka på Ja på sidan Bekräftelse för Windows-säkerhet som visas nedan

Förändringarna kommer att tillämpas på lämpligt sätt på användaren Christian som visas nedan

Klicka på Okej eftersom det som visas nedan bara är ett förslag.

Slutningsvis är det värt att påpeka att när du tar äganderätt till en mapp,
– Du måste markera alternativet ”Ersätt alla underordnade objekts behörigheter med nedärvda behörigheter för det här objektet” på sidan Avancerade säkerhetsinställningar för att ersätta undermapparnas behörigheter med inställningarna från den överordnade mappen.

Förändringarna kommer att tillämpas på lämpligt sätt på användaren Christian enligt nedan

När det här steget är klart klickar du på Ok. Du bör kunna ta bort mappen hädanefter.

Som du kan se finns mappen windows.old inte längre eftersom den har tagits bort.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.