Ford Motor Company Mission Statement

Ford Motor Company, som grundades av Henry Ford, är ett av de mest långvariga bilföretagen i världen. Precis som alla andra företag, bolag eller inrättningar har Ford Motors en vision och en uppdragsbeskrivning som utgör de principer som de står på. Uppdragsbeskrivningen är enkelt uttryckt ”One Team. En plan. Ett mål.” Det kallas också för ”One Ford”-uppdraget, där det i princip står att alla som är kopplade till Ford har samma uppdrag, vilket bildligt talat innebär ”unity” (Thompson, 2017). ”Människor som arbetar tillsammans som ett lean, globalt företag för ledarskap inom fordonsindustrin, vilket mäts genom: Customer, Employee, Dealer, Investor, Supplier, Union/Council, and Community Satisfaction” är vad som exemplifierar ett team. ”Aggressivt omstrukturera för att bedriva lönsam verksamhet vid nuvarande efterfrågan och förändrad modellmix; påskynda utvecklingen av nya produkter som våra kunder vill ha och värdesätter; finansiera vår plan och förbättra vår balansräkning; arbeta effektivt tillsammans som ett team”, exemplifierar en plan. Slutligen är målet för Ford Motors ”Ett spännande livskraftigt Ford som levererar lönsam tillväxt för alla” (Thompson, s.1, 2017). Ford Motor Companys vision är: ”People working together as a lean, global enterprise for automotive leadership” (Människor som arbetar tillsammans som ett lean, globalt företag för ledarskap inom fordonsindustrin). Ledarskapet inom fordonsindustrin mäts i slutändan av alla som är kopplade till företaget i vilket inkluderar anställda, leverantörer, samhällen, kunder, investerare och återförsäljare,” (Business, 2015). För att genomföra en vision måste man ha en handlingsplan för att genomföra den vision som har fastställts. Ford Motors arbetar ständigt mot sin vision genom att bygga: ”fantastiska produkter, en hel familj av fordon – små, medelstora och stora; personbilar, nyttofordon och lastbilar – med bäst i klassen i fråga om kvalitet, bränsleeffektivitet, säkerhet och smart design; en stark affärsverksamhet, baserad på en balanserad produktportfölj och global närvaro; och en bättre värld, åstadkommen genom vår hållbarhetsstrategi” (Business, 2015). Ford Motor Companys uppdrags- och visionsförklaring är definitivt effektiv.
Denna organisation har en byggnadsmodell i vilken är inriktad på kundtillfredsställelse. På grund av detta har Ford den högsta kundnöjdheten bland alla biltillverkare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.