H. Pylori och magsår

Vad är ett magsår?

Ett magsår är ett sår på slemhinnan i magsäcken eller tolvfingertarmen, som är början på tunntarmen. Magsår är vanligt: En av tio amerikaner utvecklar ett magsår någon gång under sitt liv. En orsak till magsår är bakterieinfektion, men vissa sår orsakas av långvarig användning av icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID), som aspirin och ibuprofen. I några få fall kan cancertumörer i magsäcken eller bukspottkörteln orsaka magsår. Magsår orsakas inte av stress eller av att äta kryddig mat.

Vad är H. pylori?

Helicobacter pylori (H. pylori) är en typ av bakterie. Forskare tror att H. pylori är ansvarig för majoriteten av magsår, liksom för kronisk gastrit (inflammation i magslemhinnan) och eventuellt magsäckscancer.

H. pylori-infektion är vanlig i USA: Ungefär 20 procent av personer under 40 år och hälften av dem över 60 år har den. De flesta infekterade personer utvecklar dock inte magsår. Varför H. pylori inte orsakar sår hos alla infekterade personer är inte känt. Troligen beror infektionen på egenskaper hos den infekterade personen, typen av H. pylori och andra faktorer som ännu inte har upptäckts.

Forskare är inte säkra på hur människor smittas av H. pylori, men de tror att det kan ske genom mat eller vatten.

Forskare har funnit H. pylori i saliv från vissa infekterade personer, så bakterien kan också spridas genom mun-mot-mun-kontakt, t.ex. vid kyssar.

Hur orsakar H. pylori magsår?

H. pylori-bakterien försvagar den skyddande slemhinnan i magsäcken och tolvfingertarmen, vilket gör att syra kan tränga igenom till den känsliga slemhinnan därunder. Både syran och bakterierna irriterar slemhinnan och orsakar ett sår.

H. pylori kan överleva i magsyra eftersom den utsöndrar enzymer som neutraliserar syran. Denna mekanism gör det möjligt för H. pylori att ta sig till det ”säkra” området – den skyddande slemhinnan. Väl där hjälper bakteriens spiralform den att gräva sig igenom slemhinnan.

Vad är symptomen på ett magsår?

Obehag i buken är det vanligaste symptomet. Detta obehag brukar:

 • vara en matt, gnagande värk.
 • kommer och går i flera dagar eller veckor.
 • uppstår 2-3 timmar efter en måltid.
 • uppstår mitt i natten (när magsäcken är tom).
 • lindras av att man äter.
 • lindras av antacida läkemedel.

Andra symtom inkluderar

 • viktförlust
 • mager aptit
 • uppblåsthet
 • uppstötning
 • uppstötning
 • illamående
 • kräkningar

En del personer upplever endast mycket milda symtom eller inga alls.

Nödsymtom

Om du har något av dessa symtom ska du ringa din läkare omedelbart:

 • Skarp, plötslig, ihållande magsmärta.
 • Blodig eller svart avföring.
 • Blodig kräkning eller kräkningar som ser ut som kaffesump.

De kan vara tecken på ett allvarligt problem, t.ex.:

 • Perforation – när såret gräver sig igenom magsäcken eller tolvfingertarmen.
 • Blödning – när syra eller såret bryter ett blodkärl.
 • Obstruktion – när såret blockerar vägen för mat som försöker lämna magsäcken.

Hur diagnostiseras ett H. pylori-relaterat sår?

Diagnostisering av ett magsår
För att se om symtomen orsakas av ett magsår kan läkaren göra en övre gastrointestinal (GI)-serie eller en endoskopi.

Övre GI-serie – En röntgenbild av matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen. Patienten dricker en kalkhaltig vätska, kallad barium, för att dessa organ och eventuella sår ska synas tydligare på röntgenbilden.

Endoskopi – En undersökning där man använder ett endoskop, ett tunt, belyst rör med en liten kamera i änden. Patienten är lätt sövd, och läkaren lättar försiktigt endoskopet in i munnen och ner i halsen till magsäcken och tolvfingertarmen. På så sätt kan läkaren se slemhinnan i matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen. Läkaren kan använda endoskopet för att ta bilder av magsår eller ta bort en liten bit vävnad för att titta i mikroskop.

Diagnostisering av H. pylori
Om ett magsår hittas kommer läkaren att testa patienten för H. pylori. Detta test är viktigt eftersom behandlingen av ett sår orsakat av H. pylori skiljer sig från behandlingen av ett sår orsakat av NSAID.

H. pylori diagnostiseras genom blod-, andnings-, avförings- och vävnadsprov. Blodprov är vanligast. De påvisar antikroppar mot H. pylori-bakterier. Blodet tas på läkarens kontor genom en fingerstick.

Urea andningsprov är en effektiv diagnostisk metod för H. pylori. De används också efter behandlingen för att se om den har fungerat. På läkarens kontor dricker patienten en urea-lösning som innehåller en speciell kolatom. Om H. pylori förekommer bryter den ner urea och frigör kolet. Blodet transporterar kolet till lungorna, där patienten andas ut det. Andningstestet är 96 procent till 98 procent exakt.

Stocktest kan användas för att upptäcka H. pylori-infektion i patientens avföring. Studier har visat att detta test, som kallas Helicobacter pylori stool antigen (HpSA-test), är exakt för att diagnostisera H. pylori.

Test av vävnader görs vanligen med hjälp av biopsiprovet som avlägsnas med endoskopet. Det finns tre typer:

 • Snabbtestet för ureas påvisar enzymet ureas, som produceras av H. pylori.
 • Ett histologiskt test (eller biopsi) gör det möjligt för läkaren att hitta och undersöka de faktiska bakterierna.
 • Ett odlingstest innebär att man låter H. pylori växa i vävnadsprovet.

Vid diagnostisering av H. pylori görs ofta blod-, andnings- och avföringsprov före vävnadsprov eftersom de är mindre invasiva. Blodprov används dock inte för att upptäcka H. pylori efter behandling eftersom patientens blod kan visa positiva resultat även efter att H. pylori har eliminerats.

Hur behandlas magsår med H. pylori?

Läkemedel som används för att behandla H. pylori. Pylori magsår
Antibiotika: metronidazol, tetracyklin, klaritromycin, amoxicillin
H2-blockerare: cimetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin
Protonpumpshämmare: Omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol, pantoprozol
Magsäcksskydd: bismut subsalicylat

H. pylori magsår behandlas med läkemedel som dödar bakterierna, minskar magsyran och skyddar magslemhinnan. Antibiotika används för att döda bakterierna. Två typer av syradämpande läkemedel kan användas: H2-blockerare och protonpumpshämmare.

H2-blockerare fungerar genom att blockera histamin, som stimulerar syrautsöndringen. De hjälper till att minska smärtan vid magsår efter några veckor. Protonpumpshämmare dämpar syraproduktionen genom att stoppa den mekanism som pumpar in syran i magsäcken. H2-blockerare och protonpumpshämmare har förskrivits ensamma i åratal som behandling av magsår. Men om dessa läkemedel används ensamma utrotar de inte H. pylori och botar därför inte H. pylori-relaterade magsår. Bismutsubsalicylat, en komponent i Pepto-Bismol, används för att skydda magslemhinnan från syra. Det dödar också H. pylori.

Behandlingen består vanligtvis av en kombination av antibiotika, syraundertryckare och magskyddsmedel. Antibiotikaregimer som rekommenderas för patienter kan skilja sig åt mellan olika regioner i världen eftersom olika områden har börjat visa resistens mot vissa antibiotika.
Användning av endast ett läkemedel för att behandla H. pylori rekommenderas inte. För närvarande är den mest bevisat effektiva behandlingen en 2-veckors behandling som kallas trippelterapi. Den innebär att man tar två antibiotika för att döda bakterierna och antingen en syraundertryckare eller ett magsäcksskydd. Två veckors trippelbehandling minskar symtomen på magsår, dödar bakterierna och förhindrar att magsår återkommer hos mer än 90 procent av patienterna.

Tyvärr kan patienterna tycka att trippelbehandling är komplicerat eftersom det innebär att man måste ta så många som 20 tabletter om dagen. Dessutom kan de antibiotika som används i trippelbehandling orsaka milda biverkningar som illamående, kräkningar, diarré, mörk avföring, metallsmak i munnen, yrsel, huvudvärk och jästinfektioner hos kvinnor. (De flesta biverkningarna kan behandlas med avvänjning av medicinen.) Nya studier visar dock att 2 veckors trippelterapi är idealiskt.

Främre resultat av studier i andra länder tyder på att 1 veckas trippelterapi kan vara lika effektiv som 2-veckorsbehandlingen, med färre biverkningar.

Ett annat alternativ är 2 veckors dubbelterapi. Dubbelterapi innefattar två läkemedel: ett antibiotikum och en syraundertryckare. Den är inte lika effektiv som trippelterapi.

Två veckors fyrfaldig terapi, som använder två antibiotika, en syraundertryckare och en magsäcksskyddande sköld, ser lovande ut i forskningsstudier. Den kallas också för bismut trippelterapi.

Kan H. pylori-infektion förebyggas?

Ingen vet säkert hur H. pylori sprids, så det är svårt att förebygga. Forskare försöker utveckla ett vaccin för att förhindra infektion.

Varför kontrollerar inte alla läkare automatiskt H. pylori?

Förändring av medicinska uppfattningar och praxis tar tid. I nästan 100 år trodde forskare och läkare att magsår orsakades av stress, kryddig mat och alkohol. Behandlingen innebar sängvila och en intetsägande kost. Senare lade forskarna till magsyra på listan över orsaker och började behandla magsår med antacida.

Sedan H. pylori upptäcktes 1982 har studier som genomförts runt om i världen visat att användning av antibiotika för att förstöra H. pylori botar magsår. Förekomsten av H. pylori-sår håller på att förändras. Infektionen blir mindre vanlig hos personer födda i utvecklade länder. Läkarkåren fortsätter dock att debattera H. pyloris roll i magsår. Om du har ett magsår och inte har testats för H. pylori-infektion, tala med din läkare.

Punkter att komma ihåg

 • Ett magsår är ett sår i slemhinnan i magsäcken eller tolvfingertarmen.
 • Majoriteten av magsår orsakas av bakterien H. pylori. Många av de andra fallen orsakas av NSAID (en klass av smärtstillande medel). Ingen orsakas av kryddig mat eller stress.
 • H. pylori kan överföras från person till person genom nära kontakt och exponering för kräkningar.
 • Väx alltid händerna efter toalettbesök och innan du äter.
 • En kombination av antibiotika och andra läkemedel är den effektivaste behandlingen av magsår orsakade av H. pylori.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.