histotoxisk hypoxi

förminskad tillgång på syre till kroppens vävnader; orsakerna är många och varierande och inkluderar syrebrist i atmosfären, som vid höjdsjuka; Lungsjukdomar som stör en adekvat ventilation av lungorna, anemi eller cirkulationsstörningar som leder till otillräcklig transport och leverans av syre till vävnaderna, och slutligen ödem eller andra onormala tillstånd i själva vävnaderna som försämrar utbytet av syre och koldioxid mellan kapillärer och vävnader. adj., adj hypoxisk.
Tecknen och symtomen varierar beroende på orsaken. I allmänhet omfattar de dyspné, snabb puls, synkope och mentala störningar som delirium eller eufori. cyanos är inte alltid närvarande och är i vissa fall inte uppenbar förrän hypoxin är långt framskriden. Den lokaliserade smärtan vid angina pectoris på grund av hypoxi uppstår på grund av försämrad syresättning av myokardiet. Missfärgning av huden och eventuell ulceration som ibland följer med åderbråck är ett resultat av hypoxi i de inblandade vävnaderna.
Behandlingen av hypoxi beror på den primära orsaken men innefattar vanligen administrering av syre genom inhalation (se syrgasbehandling). Vid vissa kärlsjukdomar kan administrering av vasodilatorer bidra till att öka cirkulationen, och därmed syretillförseln, till vävnaderna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.