Huang He

Huang He är den näst längsta floden i Kina. (Yangtzefloden är den längsta.) Namnet Huang He betyder ”Gula floden” på kinesiska. Floden fick sitt namn på grund av färgen på dess leriga vatten. En stor kinesisk civilisation utvecklades längs dess stränder omkring 1700-talet fvt.

Huang He är 5 464 kilometer lång. Den börjar i bergen som reser sig från Qinqhai-Tibet-plattan i västra Kina. Där sjunker floden snabbt genom djupa bergsklyftor.

Flodens mittförlopp är en stor slinga. En stor del av den rinner genom Lössplatån. Denna region har fått sitt namn efter sin smuliga jord, som kallas löss. Stora mängder jord sköljs ut i floden.

Det nedre loppet sträcker sig österut över den nordkinesiska slätten. Floden mynnar ut i Gula havet, som är en del av Stilla havet.

Flodvattnet från Huang He avsätter silt (jordpartiklar) på den nordkinesiska slätten. Grödor växer bra i siltig jord. Människor har odlat grödor på den nordkinesiska slätten i tusentals år.

Sedan före 500 f.Kr. har människor byggt jordbarriärer som kallas för vallar för att skydda byar nära Huang He från översvämningar. Ett brott på en vall kan orsaka en stor katastrof. Floden har nu stora dammar som kontrollerar översvämningar, ger elkraft och håller tillbaka vatten för användning i jordbruket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.