Hur man kontrollerar om ett ord eller en logotyp är varumärkesskyddad – Patent Savers – Patent Savers

Hur man kontrollerar om ett ord eller en logotyp är varumärkesskyddad

Innan man ansöker om ett varumärke är det alltid en bra idé att göra rätt efterforskningar för att avgöra om det önskade varumärket, eller ett liknande varumärke, redan är registrerat och/eller i bruk. Att genomföra en varumärkessökning är en mycket enkel process. Nedan följer en översikt över de steg som bör tas innan en varumärkesansökan lämnas in. Genom att utföra dessa steg kan du se till att du inte registrerar ett identiskt eller liknande varumärke som redan används.

1. GENOMFÖR EN GENERELL SÖKNING

Inte alla varumärken som för närvarande används är registrerade hos Förenta staternas federala regering. Därför är det en bra idé att göra en allmän sökning efter varje varumärke som du vill använda. Denna allmänna sökning kan göras med hjälp av vilken grundläggande sökmotor som helst, t.ex. www.google.com. De viktigaste sakerna att leta efter är bland annat om ditt föreslagna varumärke, eller ett liknande varumärke, aktivt används av någon annan. Ännu viktigare är att du vill kontrollera om detta varumärke eller liknande varumärke används för varor eller tjänster som liknar de varor eller tjänster som du vill använda varumärket för. Detta är viktigt eftersom du vill undvika risk för förväxling mellan liknande varumärken som används för att marknadsföra liknande varor och/eller tjänster.

2. GENOMFÖR EN FEDERAL TRADEMARK SEARCH

När du har gjort en allmän sökning efter ditt varumärke kan du besöka webbplatsen för United States Patent and Trademark Office (USPTO), www.uspto.gov. Detta är en tillförlitlig och väl underhållen statlig webbplats där du kan göra gränslösa sökningar efter det namn som du vill varumärkesskydda. Du bör också göra sökningar på alla namn som liknar det namn du vill varumärkesskydda.

När du har tillgång till USPTO:s webbplats klickar du på fliken trademark (varumärke). Därefter klickar du på TESS/ Search Trademark Database. Rulla nedåt på sidan och klicka på Trademark Electronic Search System (TESS). För att göra en grundläggande sökning skriver du helt enkelt in det eller de ord som du vill varumärkesskydda. Titta sedan noggrant igenom resultaten. Resultatlistan ger dig information om huruvida det varumärke du vill använda redan är i bruk (”live”) eller om det tidigare var i bruk men inte längre är aktivt (”dead”). Om märket är ”dött” används det inte längre och bör inte påverka din varumärkesansökan. Om ett varumärke är ”levande” ska du kontrollera vilken typ av varor/tjänster det är kopplat till. Som tidigare nämnts, om märket redan används för varor och tjänster som liknar dem du vill tillhandahålla har detta potential att skapa förvirring och kan påverka din varumärkesansökan.

Kontakta oss nu. Ring oss på 480-991-3435.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.