Information om registrering av fordon utanför motorvägar

Ett motordrivet fordon som huvudsakligen används utanför motorvägar på land, vatten, snö, is eller annan naturlig terräng eller på en kombination av land, vatten, snö, is eller annan naturlig terräng. Omfattar ett två-, tre- eller fyrhjuligt fordon, en motorcykel, ett fyrhjulsdrivet fordon, en dune buggy, ett amfibiefordon, ett fordon med markeffekter eller ett luftkuddefordon samt varje annat landtransportmedel som får sin drivkraft från en annan källa än muskler eller vind.

ROV (Recreational Off-Highway Vehicle)

En ROV C som ibland allmänt kallas side-by-side eller UTV C är ett motordrivet terrängfordon som är konstruerat för att färdas på fyra eller fler däck som inte är avsedda att användas för terrängkörning, med en ratt och sittplatser som inte är förankrade och utrustade med säkerhetsbälten. Vissa modeller är utformade med sittplatser för en förare och en eller flera passagerare.

Titel, användaravgift och registrering

Arizonas transportdepartement, Motor Vehicle Division (MVD) är det utfärdande organet för certifikat för titel, registrering, registreringsskyltar och OHV-dekal. MVD:s kontor finns över hela landet och onlinetjänster finns på www.servicearizona.com/

Title: Ett certifikat för äganderätt är ett bevis på äganderätten till motorfordon. Sedan 1985 har de flesta OHV:er varit tvungna att skaffa ett Arizona Certificate of Title. Från och med den 1 juli 2009 måste alla OHV:er i Arizona ha ett registreringsbevis. Alla OHV:er måste ha en registreringsskylt och visa den på rätt sätt.

Körningsskylt som endast gäller för titeln: Den registreringsskylt som endast gäller för titeln är för närvarande identifierad genom bokstäverna ”RV” som visas på den.Detta är en identifieringsskylt och tillåter inte resor på vägar som kräver ”gatlegal” registrering. (För undantag se http://www.azgfd.gov/outdoor_recreation/off_highway.html.)

Registreringsskylt: Registreringsskylten identifieras för närvarande med bokstäverna ”MC” som visas på den. Denna ”gatu-legala” registreringsskylt tillåter körning på vägar, stigar och områden där det krävs registrering. Det är ditt ansvar att se till att ditt fordon uppfyller de nödvändiga kraven för ”street legal”.

För att visa upp din registreringsskylt: Registreringsskyltar måste vara ordentligt fastsatta på baksidan av ditt fordon och visas tydligt.

OHV-dekal: Ett fordon som av tillverkaren är konstruerat främst för att färdas i obebyggd terräng och som har en egenvikt på högst 1 800 pund kräver ett årligt köp av ett OHV-dekal för att få köra på offentliga och statliga marker. Du måste visa OHV-dekalet i det övre vänstra hörnet av registreringsskylten.

OHV-dekalundantag (ARS 28-1178A)

Du behöver inget OHV-dekal om du:

  • Lastar eller lossar en ATV eller OHV från ett fordon.
  • Opererar under en nödsituation eller om det är en fredsman eller en annan offentlig myndighet som har gett order om det.

Krav på OHV-dekal för icke-invånare

Invånare som inte är bosatta i Arizona och som uppfyller alla följande villkor är undantagna från kravet på köp av OHV-dekal:

  • Personen är inte bosatt i Arizona.
  • Personen äger fordonet.
  • För fordonet finns en aktuell OHV-dekal eller registrering från personens hemstat.
  • För fordonet befinner sig inte i delstaten i mer än 30 dagar i följd.
  • För mer information om OHV-dekal för personer som inte är bosatta i delstaten, se http://www.azgfd.gov/outdoor_recreation/off_highway.shtml.

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.