Manuell terapi

Strukturell integration – Structural Functional Bodywork™ (SFB) – Reflexologi – Manuell lymfdränering

Strukturell integration

Strukturell integration (SI) är en vetenskapligt validerad kroppsterapi som inte fokuserar på musklerna utan på deras skyddande lager, kallat fascia. Muskler är vävnader som drar ihop sig och ger kroppen och organen fysisk rörelse. Fascia omger ben, muskler och organ i kroppen och skapar dess form och struktur. Fascia skapar separation mellan kärl, organ, ben och muskler och utrymme genom vilket känsliga nerver, blodkärl och vätskor passerar. Strukturell integration syftar till att separera och omplacera fascia för att uppnå en effektivare inriktning och balans i strukturen. Under (10) sessioner kan en SI-utövare beröra större delen av kroppens fascianät och ge den en nyvunnen känsla av medvetenhet, frihet och lätthet. Varje session följer ett allmänt protokoll som bygger på Ida Rolfs briljanta arbete. ”Rolfing” är ett annat namn som används för denna typ av arbete när det utförs av någon som är utbildad av Rolf Institute.

”Med många år i livet tenderar vi att samla på oss ett stort antal självbegränsande vanor, ställningar, trauman och skador. Vår kropp är en skriftlig dokumentation av våra livserfarenheter och kan i sig själv bli självbegränsande. Eftersom livet ständigt är i rörelse och flödar är förändringar oundvikliga. Det är möjligt att släppa både fysiska och känslomässiga grepp i kroppen som inte tjänar oss i nuet utan att förringa betydelsen av de tidigare erfarenheterna som bidragit till att forma den vi är i världen. Att lätta på belastningen på din kropp och ditt sinne genom strukturell integration kan vara en av de mest befriande och stärkande saker du gör för dig själv.” Kaylee Cahoon

  • Sessioner är mest effektiva med 1-3 veckors mellanrum.
  • Klicka här för att lära dig mer om strukturell integration

Vänligen fyll i formuläret för att boka en session i strukturell integration med Kaylee Cahoon eller Lloyd Robison

Structural Functional Bodywork™

.

Structural Functional Bodywork (SFB™) är ett tillvägagångssätt för balans som skapats av Kaylee Cahoon och som gör det möjligt för klienterna att dra nytta av några av koncepten från både strukturell och funktionell integration utan att behöva åta sig hela Ida Rolf-protokollet på 10 sessioner. Genom att främja hela kroppens sammanhang genom att manipulera fascia tillsammans med mjuka rörelser syftar Structural Functional Bodywork till att föra specifika områden i kroppen som kräver uppmärksamhet genom smärta, dysfunktion eller obehag tillbaka till hela strukturen. Antalet sessioner som behövs varierar från 1-6, beroende på hur snabbt önskade resultat uppnås. För att ta itu med och påverka hela strukturen och en livstid av vanor och historia rekommenderas den (10) serie av strukturell integration som anges ovan.

Strukturell integration och strukturellt funktionellt kroppsarbete har använts för att framgångsrikt behandla en mängd olika muskuloskeletala tillstånd, smärta och dysfunktioner såsom plantar fasciit, tendinit, tendinosis, bursit, nervinklämning, thoracic outlet syndrome, skolios, TMJ-smärta, fibromyalgi, allmän ryggsmärta och annan smärta och/eller dysfunktion som är förknippad med bindväv, dålig hållning och begränsningar av rörelseutrymmet.

Fyll detta formulär för att boka en SFB-session

Reflexologi

Reflexologi är en specifik massageteknik som utförs på extremiteterna (fötter, händer, öron, ansikte) för att lugna och lugna nervsystemet och uppmuntra homeostas. Eftersom vi förlitar oss på våra huvuden, fötter och händer för så många rutinmässiga och repetitiva uppgifter är det dessutom pragmatiskt klokt att ägna lite fokuserat arbete åt att lindra den ackumulerade spänningen i dessa områden.

Annes holistiska inställning till reflexologi tar hänsyn till de fysiska, mentala, känslomässiga och andliga kropparna och deras anpassning genom att underlätta djupa tillstånd av avslappning och balansering. Precis som man bygger upp muskeltonus måste man bygga upp en avslappningstonus. Att kunna röra sig smidigt mellan aktiva och passiva tillstånd blir oerhört viktigt för återhämtning, hantering av stress och för att uppleva allmän tillfredsställelse och tillfredsställelse i livet.

Alla människor har en unik respons på reflexologi och Anne guidar dig i att lära dig hur DU slappnar av och i att upptäcka vilka avslappningsverktyg som fungerar bäst för din livsstil. Genom att proaktivt införliva stressreducerande aktiviteter som stödjer hela systemet i din hälsorutin byggs en grund som gör det möjligt för varje individ att utveckla motståndskraft, produktivitet och effektivitet.

60 och 90 minuters sessioner finns tillgängliga samt en 90 minuters ”Swedish Plus”-session som integrerar svensk massage i reflexologisessionen.

Kontakta Anne Putnam på [email protected] för att boka tid eller diskutera hur reflexologi kan gynna din hälsa och välbefinnande rutin.

Manuell lymfdränering

Lymfmassage fokuserar uteslutande på att öka volymen av lymfvätska som rör sig genom kroppens naturliga avgiftningssystem. Dessutom lugnar denna mjuka massage hela systemet genom att ställa in sig på den naturliga rytmen i lymfflödet, så den är också ganska avslappnande! Den är fördelaktig för alla som vill spola kroppen från gifter (tänk på det som ett oljebyte för din kropp) och kan hjälpa till att återuppbygga ett komprometterat system på grund av skada eller operation. Upper Body-sessionen fokuserar på huvudet, ansiktet, hjärnan, bihålorna, nacken, bröstet, axlarna, armarna och övre delen av ryggen. En helkroppssession omfattar överkroppen och nedre delen av ryggen, buken och benen. Observera att denna typ av kroppsarbete inte behandlar lymfödem eller någon diagnostiserad lymfsjukdom.

40 minuters Head/Neck-, 60 minuters Upper Body- eller 90 minuters Whole Body-sessioner är tillgängliga.

Kontakta Anne Putnam på [email protected] boka ett schema eller diskutera hur lymfmassage kan vara till nytta för din hälsa och ditt välbefinnande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.