Non-invasiva kärlstudier (NIV)

Vad är en NIV?

NIV är en icke-invasiv kärlstudie med hjälp av ultraljud. Den används för att undersöka artärer och vener utan användning av nålar eller bildgivande kontrastmedel.

NIV LEA – Non-invasive Vascular Lower Extremity Arterial:

Utvärderar cirkulationen i artärerna i benen. Den identifierar plack i artärerna som kan påverka blodflödet och därmed orsaka smärta eller missfärgning i benen och/eller fötterna.

Manschetter placeras på benen och blåses upp för att få fram flödesvolymen i extremiteten och blodtrycket vid manschettstället.

NIV UEA – Non-invasive Vascular Upper Extremity Arterial:

Uppskattar cirkulationen i artärerna i armarna. Den identifierar plack som kan påverka blodflödet och orsaka smärta eller missfärgning i armarna och/eller händerna.

Manschetter placeras på armarna och blåses upp för att få fram flödesvolymen i extremiteten och blodtrycket vid manschettstället.

NIV LEV – Non-invasivt vaskulärt venöst blodflöde i nedre extremiteten:

Undersöker venerna i benen för att identifiera blodproppar. Symtom som förknippas med detta förfarande består av svullnad i benet, smärta i benet eller känsla av värme i benet.

Bedömning av blodpropp görs genom att komprimera venerna och trycka på extremiteten för att öka blodflödet i benet.

NIV UEV – Non-invasivt vaskulärt venöst förfarande i övre extremiteten:

Undersöker venerna i armen för att hitta blodproppar. Symtom i samband med detta förfarande kan vara smärta i armen, svullnad, känsla av värme i armen eller att man nyligen fått en intravenös injektion i armen.

Bedömning av blodpropp görs genom att komprimera venerna och trycka på extremiteten för att öka blodflödet i armen.

NIV CAROTID – Icke-invasiv undersökning av halspulsådern:

Undersöker halspulsådern, inre halspulsådern och vertebralartären i halsen efter plack. Symtom i samband med detta förfarande kan vara huvudvärk, yrsel, svimning eller transitorisk ischemisk attack (TIA). Bilder av enskilda artärer tas som visar tecken på eventuell plackbildning.

Förberedelser

Det behövs inga förberedelser för NIV-förfaranden.

Underökningen bör ta cirka 30 minuter till en timme. Du kan vara på Radiology Clinic längre än så på grund av incheckning och intervju med teknologen.

Om du har barn, vänligen ordna barnomsorg, eftersom det inte finns någon barnomsorg på plats. På grund av strålningsexponering får barn inte vistas i undersökningsrummet.

Vad man kan förvänta sig

Du kommer att bli ombedd att ligga på ett undersökningsbord. Gel kommer att placeras på det område som ska undersökas. För tester som kräver uppblåsningsmanschetter kan du uppleva ett visst obehag.

Det finns inga biverkningar med dessa tester.

Följning

Din remitterande läkare får resultaten inom 2-3 arbetsdagar.

Ultraljudsavdelningen på The Radiology clinic är ackrediterad av American College of Radiology.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.