Om oss

Riktlinjer för barns sjukdom i Claytons skoldistrikt

Vi är medvetna om hur svårt det är att bestämma sig för om man ska delta i ett familjecentralsprogram eller inte, eftersom man själv eller ens barn kan vara sjukt och/eller smittsamt. För att skydda alla på centret ber vi dig dock att vara försiktig när du fattar detta beslut. Med andra ord, om du är osäker, vänta ytterligare en dag eller två innan du återvänder till centret. Om ett barn blir sjukt under lektionen kommer föräldrarna eller vårdnadshavarna att kallas till ECE-programmet. För ditt barns och andras välbefinnande bör du hämta ditt barn så snabbt som möjligt. Ditt barn och en anställd kommer att vänta i ett lugnt område på din ankomst. Vid föräldrakurser och Stay,Play and Learn kommer personalen att be dig att gå om de anser att ditt barn inte mår bra och/eller kan smitta andra barn. Vi använder följande riktlinjer för att fatta detta beslut:

1) FEBER: Elever med 100 grader Fahrenheit eller mer bör inte gå i skolan. Eleverna måste vara feberfria i 24 timmar utan medicinering innan de kan återvända till skolan.

2) KONJUNCTIVITIS/PINKEYE: Eleverna måste vara feberfria i 24 timmar utan medicinering innan de kan återvända till skolan: Elever med röda, rinnande ögon, med eller utan purulent avlopp, måste stanna hemma tills tre doser antibiotiska ögondroppar har givits och ögonen är fria från purulent avlopp.

3) IMPETIGO: Denna sjukdom är mycket smittsam och kräver behandling. Om eleven inte är under vård av en hälsovårdare får eleven inte gå i skolan.

4) HÖKSLÖS: Skolan måste informeras om ditt barn har löss i huvudet. Alla levande löss eller näsor inom ¼” från hårbotten måste behandlas. Behandlingen måste ske innan barnet kan återvända till skolan. Eleven måste ”checkas in” av skolsköterskan innan han/hon återvänder till klassen.

5) PINWORMS: Denna sjukdom smittar lätt och kräver behandling innan eleven får gå i skolan.

6) VOMITATION/DIARRHEA: Om en elev har kräkts eller haft diarré under natten eller strax före skolan, bör han/hon inte gå i skolan. Eleven bör stanna hemma tills han/hon är symptomfri och kan tolerera vanlig mat.

7) ÖRA I HALSSKÅDAN: Vid halsont kan det krävas läkarvård för att avgöra om det rör sig om en streptokockinfektion och om det behövs ett antibiotikum. Om en odling av halsen görs bör eleven stanna hemma tills resultatet är känt. Om odlingen är positiv kan eleven återvända till skolan efter 24 timmars antibiotikabehandling, om ingen feber förekommer.

8) UTSLAG: En elev med utslag kan uteslutas tills orsaken till utslaget har fastställts. Ett läkarintyg kan krävas för att återgå till skolan.

9) RINGVÄRM i skalp och hud: Eleven kommer att uteslutas från skolan tills en effektiv behandling har påbörjats. Detta kan kräva ett läkarintyg.

10)RUNNY NOSE: Om dräneringen är riklig och oklar bör eleven stanna hemma tills symtomen förbättras.

11)Hosta: Hosta efter en förkylning är inte nödvändigtvis smittsam och kan vara långvarig. Om hostan är en krupphosta eller är produktiv med oklara flytningar bör eleven stanna hemma tills symtomen förbättras.

12)Hönsröta: Eleverna får inte följa med förrän alla lesioner har blivit skorpiga och det inte finns några nya lesioner, i allmänhet dag 6 efter det att utslaget började.

Om barnet verkar trött, håglöst och/eller uppvisar ett förändrat beteende, kan det vara i ett tidigt skede av en sjukdom.

Anmäl alla smittsamma sjukdomar som halsfluss, vattkoppor etc. till kontoret för att skydda barnen. Om du har några frågor om ditt barns närvaro i skolan, kontakta kontoret på 854-6900.

Sjuka syskon

Vänligen ta inte med sjuka syskon (vare sig yngre eller äldre)in i byggnaden. Vi förstår att detta kan vara svårt. Om ditt barns syskon är sjukt och du kommer till:

Gay Ave. campus

– Kom till den översta parkeringen/framdörrarna.

– Ring huvudnumret på 854-6900.

– En anställd möter dig vid bilen och för ditt barn till dess klassrum för tidig barndom. Vi kan göra detsamma i slutet av dittbarns skoldag.

CHS campus

– Ring till klassrummet senast kl. 8.30. En lärare tar emot ditt barn i bilen och eskorterar det till klassrummet. Vi kan göra samma sak i slutet av förmiddagen eller eftermiddagen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.