Pluraläktenskap i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Från och med 1862 antog den amerikanska regeringen lagar mot pluraläktenskap. Efter att USA:s högsta domstol 1879 ansåg att lagarna mot polygami var författningsenliga började federala tjänstemän åtala polygama makar och fruar under 1880-talet. Eftersom de trodde att dessa lagar var orättfärdiga, gjorde sista dagars heliga sig skyldiga till civil olydnad genom att fortsätta att praktisera månggifte och genom att försöka undvika att bli arresterade genom att flytta hem till vänner eller familjemedlemmar eller genom att gömma sig under falska namn. När de dömdes betalade de böter och fick sitta i fängelse.

En av anti-polygamilagarna tillät den amerikanska regeringen att beslagta kyrkans egendom. Federala tjänstemän hotade snart med att ta sista dagars heliga tempel. Frälsningsarbetet för både levande och döda var nu i fara. I september 1890 kände sig kyrkans president Wilford Woodruff inspirerad att utfärda Manifestet. ”Eftersom kongressen har antagit lagar som förbjuder månggifte”, förklarade president Woodruff, ”förklarar jag härmed min avsikt att underkasta mig dessa lagar och att använda mitt inflytande på medlemmarna i den kyrka som jag leder för att få dem att göra detsamma. ”8

Den fulla innebörden av dokumentet var inte uppenbar till en början. Herrens sätt är att tala ”linje efter linje; här lite, där lite. ”9 Liksom början av månggifte i kyrkan var slutet på bruket gradvis och stegvis, en process fylld av svårigheter och osäkerheter.

Manifestet förklarade president Woodruffs avsikt att underkasta sig Förenta staternas lagar, och nya månggifte inom den jurisdiktionen upphörde i stort sett. Men ett litet antal pluraläktenskap fortsatte att genomföras i Mexiko och Kanada, under sanktion av vissa kyrkoledare. Som regel främjades dessa äktenskap inte av kyrkans ledare och det var svårt att få dem godkända. Antingen den ena eller båda makarna som ingick dessa förbund var vanligtvis tvungna att gå med på att stanna kvar i Kanada eller Mexiko. I undantagsfall genomfördes ett mindre antal pluraläktenskap i USA mellan åren 1890 och 1904.

Kyrkans roll i dessa äktenskap blev föremål för en intensiv offentlig debatt efter att Reed Smoot, en apostel, valdes in i den amerikanska senaten 1903. Vid generalkonferensen i april 1904 utfärdade kyrkans president Joseph F. Smith ett kraftfullt uttalande, känt som det andra manifestet, där nya pluraläktenskap bestraffades med bannlysning.10 Sedan president Smiths tid har kyrkans presidenter upprepade gånger betonat att kyrkan och dess medlemmar inte längre har rätt att ingå månggifte och har understrukit uppriktigheten i sina ord genom att uppmana lokala ledare att föra medlemmar som inte följer reglerna inför kyrkans disciplinära råd.

Om du vill lära dig mer om slutet på månggifte i kyrkan, klicka här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.