Respiratoriskt syncytialvirus (RSV)

Vad är RSV?

Respiratoriska virus är vanliga hos barn under fem år, särskilt hos dem som går på dagis. De flesta fall är lindriga, men för vissa barn kan det utvecklas till RSV – respiratoriskt syncytialvirus – som ofta kräver sjukhusvistelse. Faktum är att det skickar fler spädbarn till sjukhus än något annat tillstånd.

Vem är högriskpersoner med RSV?

För vissa kan viruset vara livshotande. Högriskgrupper är bland annat:

 • Prematura spädbarn under första levnadsåret
 • Spädbarn under 6 månader
 • Barn med astma
 • Patienter i alla åldrar med försvagat immunförsvar eller underliggande lung- eller hjärtproblem

Vilka symtom finns det på RSV?

RSV tenderar att uppträda och spridas under vintern och den tidiga våren. Den börjar som en infektion i de övre luftvägarna med välkända förkylningssymptom. Det som gör den så farlig är dess förmåga att snabbt spridas ner från näsan och halsen till de nedre luftvägarna, där den orsakar inflammation i lungorna (vilket leder till lunginflammation) och i de små luftrören i bronkerna (vilket orsakar bronkiolit, en lunginfektion som orsakas av ett virus).

Inflammation är kroppens naturliga process för att bekämpa infektioner, men i de små luftrören hos spädbarn kan den orsaka ökad luftvägsobstruktion och svårigheter att andas.

Högriskgrupper måste vidta extra försiktighetsåtgärder under RSV-säsongen, lära sig att känna igen varningssignalerna och söka läkarvård så snart som möjligt vid något av följande RSV-symtom:

 • Hög feber (eller låg feber om immunförsvaret är nedsatt)
 • Snabb andning eller andningssvårigheter
 • Frysningar
 • Värre, skällande hosta
 • Hud, läppar eller naglar blir blå

Hur behandlas RSV?

Det finns inget botemedel mot RSV. Läkare fokuserar istället på behandlingar som minskar trängsel och öppnar luftvägarna så att patienten kan andas. Allvarliga fall kräver sjukhusvård, intravenösa vätskor, nebulisatormediciner och syrgasbehandlingar.

En del spädbarn får lunginflammation; detta måste behandlas aggressivt med antibiotika.

Vissa högriskbebisar kan kvalificera sig för att få ett förebyggande läkemedel som kallas palivizumab, som ges som injektion varje månad under RSV-säsongen. Palivizumab är inte ett vaccin.

Hur förebyggs RSV?

Det mycket smittsamma viruset kan leva på hårda ytor som dörrhandtag och bordsskivor i flera dagar och sprids snabbt genom mänsklig kontakt, ofta innan den smittade personen visar några tydliga tecken på sjukdomen. För att hjälpa till att förebygga RSV:

 • Växla händerna ofta, särskilt innan du äter eller innan du hanterar spädbarn
 • Tvätta och desinficera leksaker, bordsskivor, dörrhandtag och andra gemensamma ytor
 • Undervik att dela muggar, ätredskap eller mat
 • Undvik personer med uppenbara förkylningssymptom
 • Undvik cigarettrök, som kan öka risken för infektion och symtomens svårighetsgrad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.