Skillnaden mellan en nunna och en syster

Av: Redaktionen | Uppdaterad:

Och även om en nunna och en syster båda är medlemmar i ett religiöst samfund, uppfyller de sina kallelser på olika sätt. Den här artikeln ger dig information om skillnaderna mellan de två.

Sammanfattningstabell

Nunna Syster
Bunden av högtidliga löften om fattigdom, kyskhet och lydnad Bunden av tillfälliga, enkla löften
Sammanhållen i ett kloster eller ett konvent Fri att lämna klostret och delta i välgörenhetsverksamhet
Har avstått från sin rätt att ärva eller behålla någon egendom Har rätt att ärva eller behålla egendom
Uppför klosterarbete Uppför apostoliskt arbete
Förbud mot att ta emot besökare utanför klostret eller konventet Förbud mot att ta emot besökare utanför klostret eller konventet Förbud mot att ta emot besökare utanför klostret eller konventet . kloster eller kloster

Definitioner

Nunnor i ett kloster

En nunna lever under högtidliga löften om kyskhet, fattigdom och lydnad. Som kvinnliga medlemmar av ett religiöst samfund ägnar nunnor sitt liv åt att tjäna andra människor. I deras löfte ingår att leva ett liv isolerat från omvärlden. De tillbringar sina dagar med att begrunda och be i antingen ett kloster eller ett konvent.

Kloster för nunnor beviljas en ”påvlig inhägnad”, som strikt skiljer nunnorna från den yttre världens angelägenheter. Som ”munkar” ägnas nunnornas dagar åt att meditera och be för andras frälsning.

En syster matar barn i ett samhälle

En syster å andra sidan tjänar aktivt de fattiga, de behövande och de sjuka. Som medlemmar av en religiös grupp bekänner sig systrar till enkla löften och lever sina liv i andras tjänst. Förutom att tillhandahålla aktiva tjänster ber de också och kontemplerar för andra när de fullgör sin tjänst utanför ett kloster eller ett konvent.

Systrar är ”aktiva” eller ”apostoliska” eftersom de har rätt att ägna sig åt välgörenhetsarbete, även känt som barmhärtighetsverk. Dessutom sprider de också evangeliet i olika delar av världen. De kan övervaka skolor, springa ärenden för klostret eller delta i normala, dagliga aktiviteter.

Nunna vs syster

Så vad är skillnaden mellan en nunna och en syster?

För det första är nunnor bundna av högtidliga löften om fattigdom, kyskhet och lydnad, medan systrar är bundna av tillfälliga, enkla löften.

Då nunnor lovar att leva ett avskild och kontemplativt liv, är de isolerade inne i ett kloster eller konvent. Systrar, å andra sidan, är fria att lämna klostret och delta i aktivt, välgörenhetsarbete.

De löften som nunnor och systrar avger påverkar i hög grad deras rätt att ärva egendom. Genom att avlägga ett högtidligt löfte avstår nunnor från sin rätt att ärva eller behålla någon egendom. Systrar däremot har fortfarande rätt att ärva eller behålla egendom.

Tillfälligt är nunnor monastiska medan systrar är apostoliska. Nunnor lovar att tillbringa sin tid med att meditera och be inne i ett kloster eller ett kloster, medan systrar sprider evangeliet inom sina utsedda områden.

För det sista är nunnornas kloster omgärdade av en påvlig inhägnad, vilket förbjuder alla från omvärlden att komma in, såvida det inte finns exceptionella omständigheter. Tvärtom kan systrar fritt interagera med omvärlden och är inte förbjudna att ta emot besökare från omvärlden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.