Ubuntu fjärrskrivbord – 18.04 Bionic Beaver Linux

Syfte

Följande handledning förklarar hur man installerar klient/server fjärrskrivbordsdelning på Ubuntu 18.04 Bionic Beaver.

Operativsystem och programvaruversioner

  • Operativsystem: – Ubuntu 18.04 Bionic Beaver

Krav

Priviligierad åtkomst till ditt Ubuntusystem som root eller via kommandotsudokrävs.

Konventioner

  • # – kräver att givna linuxkommandon exekveras med root-privilegier, antingen direkt som root-användare eller med hjälp av sudo-kommandot
  • $ – kräver att givna linuxkommandon exekveras som en vanlig icke-priviligierad användare

Andra versioner av den här handledningen

Ubuntu 20.04 (Focal Fossa)

Anvisningar

Aktivera fjärrskrivbordsdelning

För att börja måste vi först se till att fjärrskrivbordsdelning är installerad på Ubuntu-målsystemet:

$ sudo apt update && sudo apt install -y vino

Nästa steg är att aktivera fjärrdelning:

Använd menyn Activities för att söka efter Sharing som en del av avsnittet Systeminställningar. Alternativt kan du utföra kommandot gnome-control-center sharing för att öppna fönstret för inställningar för fjärrdelning av skrivbord.

Söker Linux Systems Analyst !
UAF Geophysical Institute, söker en erfaren Linux Systems Analyst för att gå med i deras team av analytiker och ingenjörer för forskningscyberinfrastruktur. PLATS: Fairbanks, Alaska, USA
ANSÖKNINGSOMRÅDE

Klicka på Screen Sharing för att påbörja konfigurationen av fjärrskrivbordet.

Se till att alla växlar är inställda på ON. Om du har flera Networks väljer du vilket nätverk som ska användas för fjärrskrivbordsdelning. Ställ in ett lösenord om det behövs.
Valet Allow connections to control the screen ger en fjärranvändare möjlighet att aktivt interagera med ett fjärrskrivbord. Om det här alternativet INTE är markerat kommer fjärrskrivbordssessionen att ställas in som skrivskyddad.

När Ubuntus fjärrskrivbordsfunktion är aktiverad kan du valfritt bekräfta att ditt system nu lyssnar på porten5900.
Öppna terminal och ange:

$ ss -lntState Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortLISTEN 0 128 0.0.0.0:22 0.0.0.0:*LISTEN 0 5 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 128 127.0.0.1:6010 0.0.0.0:* LISTEN 0 128 0.0.0.0:38299 0.0.0.0:*LISTEN 0 5 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN 0 128 :22 :* LISTEN 0 5 :631 :* LISTEN 0 128 :6010 :* LISTEN 0 128 :39717 :* LISTEN 0 5 :5900 :*

Om du har UFW-brandväggen aktiverad öppnar du port5900för inkommande anslutningar:

$ sudo ufw allow from any to any port 5900 proto tcpRule addedRule added (v6)

Om du vill göra dina brandväggsregler mer strikta, besök vår guide Hur man öppnar/tillåter inkommande brandväggsportar för mer information.

Etablera fjärrskrivbordsanslutning

I det här skedet är vi redo att rikta vår uppmärksamhet mot ett klientsystem från vilket vi kommer att etablera anslutning till ett fjärrskrivbord i Ubuntu.

Remina Desktop Client

Den första fjärrskrivbordsklienten vi ska använda för att skapa en fjärrskrivbordsanslutning är Remmina.
Remmina fjärrskrivbordsklient bör redan vara installerad på ditt Ubuntu 18.04-system. Om du behöver installera den utför:

$ sudo apt install remmina

Använd activities-menyn för att söka och starta fjärrskrivbordsklienten Remmina eller kör kommandot:

$ remmina

Välj VNCprotokollet från rullgardinsmenyn och ange Ubuntu fjärrskrivbordssystemets värdnamn eller IP-adress. Tryck på ENTER för att starta en snabb fjärrskrivbordsanslutning.
Alternativt kan du trycka på knappen + och se nedan hur du ställer in fler alternativ för din fjärrskrivbordsanslutning.

Insätt ett godtyckligt namn för din fjärrskrivbordsanslutning. Välj VNC-protokollet och ställ in Quality eller Color depth. Om du vill spara anslutningen för nästa gång trycker du på Save and Connect eller helt enkelt på knappen Connect.

När fjärrskrivbordsklienten försöker upprätta en anslutning måste fjärrskrivbordsservern acceptera denna anslutning. På fjärrskrivbordsservern trycker du på Accept.
Om du missade det här meddelandet klickar du på Date & Time på den övre panelen och söker efter Another user is trying to view your desktop -meddelandet.

Fjärrskrivbordsdelningsanslutningen var framgångsrik. Använd Remmina-panelen för att ytterligare finjustera inställningarna för fjärrskrivbordsanslutningen.

VNC fjärrskrivbordsklient

Ett annat alternativ för att ansluta till en Ubuntu fjärrskrivbordsdelning är att använda VNC-klienten. Installera först VNC på ditt Ubuntu-klientsystem:

$ sudo apt install tigervnc-viewer

Till skillnad från Remina-klienten ovan har VNC-klienten inte stöd för kryptering. Varje försök att ansluta till en server för fjärrskrivbordsdelning resulterar i ettNo matching security typesfel.

Anslutning till fjärrskrivbord med VNC-klient med kryptering aktiverad orsakar No matching security types fel.

Av denna anledning måste vi först inaktivera kryptering på fjärrservrar för delning av skrivbord i Vino. Utför följande linuxkommando för att inaktivera fjärrservern för att kräva kryptering för anslutning av VNC-klienter:

$ gsettings set org.gnome.Vino require-encryption false

Bekräfta att krypteringen på fjärrservern är inaktiverad:

$ gsettings list-recursively org.gnome.Vino | grep encryptorg.gnome.Vino require-encryption false

Med tanke på att krypteringen nu är inaktiverad kan du, för att lägga till en viss nivå av sekretess, eventuellt först skapa en SSH-tunnel till fjärrskrivbordet för din VNC-klient på port

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.