Underlag

Underlag eller underlag i beläggningar är ett lager av material i en asfalterad vägbana, tävlingsbana, ridbana eller idrottsplats. Det ligger under ytskiktet som består av slitskiktet och ibland ett extra bindemedelskikt.

Skikt i konstruktionen av en murarlös beläggning:
A. Underlag
B. Underlag
C. Grundskikt
D. Underlag av sten som binderskikt
E. Stenar som slitlager
F. Finkornig sand

Om det finns ett underlagslager byggs underlaget direkt ovanför detta lager. I annat fall byggs den direkt ovanpå underlaget. Den typiska tjockleken på grundskiktet varierar från 100 till 150 millimeter (4 till 6 tum) och styrs av de underliggande skiktens egenskaper. Det består i allmänhet av en specifik typ av konstruktionsaggregat och placeras genom uppmärksam spridning och komprimering till minst 95 % relativ komprimering, vilket ger den stabila grund som behövs för att stödja antingen ytterligare lager av aggregat eller placeringen av ett slitlager av asfaltbetong som appliceras direkt ovanpå grundskiktet.

Aggregatunderlag (AB) tillverkas typiskt av ett recept som består av att blanda olika storlekar av krossad sten tillsammans för att bilda ett aggregat som har vissa önskvärda egenskaper. 20 mm eller 3⁄4 in Aggregatbas, klass 2, används i vägbanor och är ett aggregat som tillverkas av ett specifikt recept av olika storlekar och kvalitet av sten inklusive 20 mm (3⁄4 in) till fint damm. Ett aggregat tillverkas normalt av nybruten sten, eller så är det ibland tillåtet att tillverkas av återvunnen asfaltbetong och/eller portlandcementbetong.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.