Vad är algebra?

Sök på min sida:

Dela denna sida!

Gilla oss på Facebook!

Algebra handlar om att använda bilder eller bokstäver för att representera tal. Det handlar om att ange ett samband mellan olika tal.

Till exempel, om N representerar ett tal är N + 9 det tal som är 9 större än N.

Så om N representerar talet 3 är N + 9 talet 12.

Om N representerar talet 7 är N + 9 talet 16.

Här är 2 viktiga termer för dig att förstå: Algebraiskt uttryck och algebraisk ekvation.

I det tidigare exemplet kallas N + 9 för ett algebraiskt uttryck eftersom N kan representera vilket tal som helst.

Om vi skriver det på följande sätt: N + 9 = 12 skriver vi en algebraisk ekvation.

I en ekvation representerar N ett visst tal, inte vilket tal som helst.

N + 9 = 12 betyder att N är ett tal som, när det adderas till 9, måste ge svaret 12.

Så N kan bara vara talet 3 eftersom bara 3 + 9 är lika med 12.

Ett algebraiskt uttryck talar om förhållandet mellan tal.

En algebraisk ekvation talar om ett specifikt tal som ger ett specifikt resultat.

Gå till exempel.

Arbeta med algebra

Då bokstäverna som används i algebra är siffror kan vi arbeta med dem på samma sätt som vi arbetar med siffror.

Exempel: M + M = 2M eller 1M + 1M = 2M

Detta innebär att ett tal som adderas till sig självt ger ett svar som är dubbelt så stort som talet.

Om du är osäker kan du bara ersätta M med faktiska tal:

2 + 2 = 4

3 + 3 = 6

Det spelar ingen roll vilket tal du valde som M, resultatet är fortfarande dubbelt så stort som talet.

Därmed betyder 2M 2 grupper av M.

2 grupper av M kan också betyda 2 x M. Därmed är 2 x M = 2M också sant.

Samma gäller 5 x H = 5H, och så vidare.

Se bara till att bokstaven som används i algebran är densamma.

Därmed: R + R + 3R = 5R är sant

men R + T = 2RT är inte sant eftersom R och T representerar två olika tal.

Fler exempel:

4S – S = 3S

5 x T = 5T

4N + N – 3N = 2N

När vi arbetar med algebra och tal måste vi räkna ut dem var för sig.

Exempel 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.