Veckoläsning i ett års bibel

Veckoläsningen består av den aktuella dagens läsning samt flera dagar före och efter.

Sidan för veckoläsning i bibeln utgår från att du börjar läsa den 1 januari i det aktuella året. Vi vet dock att så inte alltid är fallet. Om du vill åsidosätta denna inställning väljer du en ny startmånad och dag nedan och klickar på knappen Ange startdatum. Se till att uppdatera ditt bokmärke för OneYearBibleOnline.com om du vill behålla denna inställning eftersom vi inte lagrar den i en cookie.

Klicka på datumet för att länka till varje daglig läsning. För att lyssna på New Living Translation följer du den blå play-knappen.

När du har ställt in standardversionen kan du bokmärka sidan för att spara din inställning.

Här är veckans ettåriga läsningar

Baserat på ditt startdatum den 1 januari är din schemalagda dagliga läsning för idag den 26 mars

Den 23 mars Läsningar
NUMMER 36:1-13
DEUTERONOMI 1:1-46
LUKE 5:29-6:11
PSALM 66:1-20
PROVERBS 11:24-26

24 mars Läsningar
DEUTERONOMI 2:1-3:29
LUKE 6:12-38
PSALM 67:1-7
PROVERS 11:27

25 mars Läsningar
DEUTERONOMI 4:1-49
LUKE 6:39-7:10
PSALM 68:1-18
SPROVERS 11:28

26 mars Läsningar
DEUTERONOMI 5:1-6:25
LUKE 7:11-35
PSALM 68:19-35
SPROVERS 11:29-31

27 mars Läsningar
DEUTERONOMI 7:1-8:20
LUKE 7:36-8:3
PSALM 69:1-18
SPROVERSEN 12:1

28 mars Läsningar
DEUTERONOMI 9:1-10:22
LUKE 8:4-21
PSALM 69:19-36
PROVERBERNA 12:2-3

Den 29 mars Läsningar
DEUTERONOMI 11:1-12:32
LUKE 8:22-39
PSALM 70:1-5
PROVERBS 12:4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.